Вы здесь

Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти

Автор: 
Манако Алла Федорівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2008
Артикул:
0508U000562
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ПРОБЛЕМА, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ
ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МАНОК-СИСТЕМ
2.1. Передумови формулювання КІ-МАНОК
У 90-х роках ХХ сторіччя було загальновизнано актуальність і цінність
дистанційної освіти (ДО) і безперервного автономного навчання (БАН) [194, 196]:
"Наявні тенденції на ринку праці вимагають від людей адаптувати їх знання і
вміння до змін на робочому місці, і тому, доступ до безперервного автономного
навчання стає для них критично важливим" (Зелена Книга ЄC стосовно інновацій
[194], 1995). На той час метою досліджень автора було розроблення нових
підходів, моделей, методів та технологій для побудови інноваційних ІТНО у
контексті ДО і БАН [34, 35, 85, 86, 277, 278, 280, 281, 318–321], тобто,
побудови майбутніх МАНОК-систем. Теоретичний базис цих досліджень складали
наступні концептуальні ідеї (див. докладніше у п. 2.3): КІ-Бланка, поч. 19
ст.), КІ-Глушкова (1957), КІ-Джерарда (1969), КІ-Дервін (1985), КІ-Широкова
(1998) [80, 90]. Усвідомлення зазначених концептуальних ідей привело до
розроблення декілька нових моделей, зокрема, [85, 192, 280, 281, 319] і,
водночас, ідентифіковано:
– новий динамічний наукомісткий об’єкт S = інноваційних ІТНО> [93];
– формулювання основної проблеми МАНОК-теорії: „Як краще визначити і підтримати
S за допомогою МАНОК-систем?” та релевантні проблеми [72, 81, 96, 223, 293].
У подальшому було розроблено концептуальний каркас побудови МАНОК-систем, який
викладено у цьому та наступному розділі.
Розглянемо розроблені нові ALD-ALT-моделі формального опису VLE [85, 280, 281]
та Модель адаптивних ресурсів для ЦБ-простору (МАР-ЦБП) [277]. Постановка
загальної задача з розроблення цих моделей:
>
>
де стрілкою позначено певний процес.
У [280] запропоновано нову ALD-модель для підтримки автономного навчання за
допомогою VLE та лексикографічних продуктів нового покоління –
навчально-орієнтованих цифрових словників [85, 192, 280]. Водночас, у [281]
компоненти цієї моделі було адаптовано та використано для розроблення
ALT-моделі для підтримки БАН за допомогою VE, у т.ч. навчально-орієнтованих
лексикографічних ресурсів.
Вибір зазначеної сфери застосування інноваційних ІТНО був свідомим. По-перше,
будь-якому учню потрібно вивчати поняття, особливо, у зв’язку з бурхливим
зростанням світового знання в електронній / цифровий формі [115, 116, 174, 196,
205, 237, 238, 256, 317]. По друге, на базі КІ-Широкова [80, 140], було
здійснено декомпозицію функцій VLE саме до елементарних
інформаційно-дидактичних одиниць, таких як поняття, факт [174, 223, 286, 287].
Приклади вербальних визначень в ALD-ALT-моделях:
автономний учень: Агент (особа, індивідуум, сім’я тощо), який сам спрямовує
відкриття і використання ресурсів в е-середовищах, намагаючись збільшити свої
знання і можливості для професійної та іншої діяльності. Таким чином він сам
формує свої навчальні потреби та вимоги, у т.ч. [280, 318, 319]:
- визначає поточний рівень своїх знань відносно до задачі;
- встановлює навчальні вимірювані цілі, оцінюючи обсяг контенту, який слід
вивчати, та процедури, якими потрібно оволодіти;
- знаходить необхідні інформаційні ресурси, засоби та сервіси;
- збирає пристосовані одиниці навчання, враховуючи зовнішні (технічні,
економічні) та внутрішні (навчальний стиль) уподобання та обмеження;
- організовує діяльність з практики застосування здобутих новітніх знань;
- відстежує, контролює та упорядковує навчання;
- оволодіває новими знаннями та інкорпорує їх у ментальну модель;
- оцінює власне розуміння.
віртуальне навчальне середовище (virual learning environments, VLE):
Середовище, яке організується як множина інтероперабельних, підтримуючих
комунікації мережевих інструментів, засобів, систем, що можуть додавати
цінність до кожного з компонентів через розширення та інтеграцію їх Ролей у
процесі автономного навчання, забезпечення їх когнітивної підтримки.
VE (virual environment): Інтерфейс на базі комп’ютера, який імітує звичайну,
повсякденну діяльність і забезпечує добре знайомі комп’ютерні і мережеві
сервіси. VE може виконувати різноманітні Ролі для підтримки видів діяльності
БАН. Наприклад, композит VE ”Роль” може бути:

до
до , і т.д.
вимоги до автономного учня: Автономний учень повинен (виходячи з аналізу
потреб):
а) відкривати / використовувати персональні навчальні об’єкти: навчальні
стратегії, цілі, плани дій, враховуючи і персональний (навчальний стиль, карта
вмінь, ресурси та ін.) і більш широкий (юридичний, соціальний, економічний,
технічний) контекст;
б) встановлювати / відкривати / вчити / використовувати персональні або
зовнішні ресурси.
Таким чином, ключовими питаннями досліджень виявились такі:
– як краще трансформувати неформальний опис у формальний опис VLE(VE);
– в який спосіб краще визначати вербальні описи декомпозиції / композиції
формального опису , що реалізується "крок за кроком, від рівня до рівня,
з додаванням цінності" як процес у цілому.
Приклад формального опису кроку декомпозиції (VLE) ALD-модель:
al.1: для
al.2/2: /
al.3: :

al.4: :
і

і