Вы здесь

Автономні системи електроживлення сільськогосподарських споживачів з різнорідними джерелами електроенергії

Автор: 
Каплун Віктор Володимирович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000018
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ
1.1. Аналіз проблем електрозабезпечення сільськогосподарських споживачів
1.1. Особливі чинники та вимоги до систем електроживлення сільськогосподарського виробництва
1.1. Якість електричної енергії як чинник забезпечення якості сільськогосподарської продукції
1.1. Характеристика основних електрифікованих технологічних процесів виробництва у сільському господарстві
1.1. Вплив зниження показників якості електроенергії на роботу електрообладнання у сільськогосподарському виробництві
1. Дослідження шляхів підвищення надійності та ефективності автономного електроживлення сільськогосподарських споживачів
1.2. Дослідження та аналіз реалізацій систем автономного електроживлення у сільському господарстві
1.2. Структурні реалізації систем автономного електроживлення з поновлюваними джерелами енергії
1.2. Перспективи застосування асинхронних генераторів у автономних джерелах електроживлення
1. Перетворювачі електроенергії в автономних системах з різнорідними джерелами електроенергії
1.3. Основні вимоги до перетворювачів електроенергії1.3. Місце та роль статичних перетворювачів у автономних системах електроживлення
1.3. Топології джерел безперервного живлення змінного струму 1. Постановка задач досліджень
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ
2. Принципи побудови АСЕ як основа методології автономного електрозабезпечення споживачів
2. Системний аналіз автономних систем електроживлення 2.2. Обґрунтування методів дослідження автономних систем електроживлення
2.2. Обґрунтування використання методу декомпозиції при дослідженні АСЕ з різнорідними джерелами електроенергії
2.2. Концепція системності при дослідженні автономних систем електроживлення
2. Автономні системи електроживлення з підвищеними вимогами до показників якості електроенергії і безперервності електроживлення
2. Розробка принципів побудови та обґрунтування функціональних реалізацій автономних систем електроживлення з різнорідними джерелами
2.4. Обґрунтування функціональних реалізацій автономних систем електроживлення з динамічними та статичними джерелами
2.4. Розробка узагальненої функціональної структурної схеми АСЕ 2. Стратегія структурно-алгоритмічної оптимізації автономних систем електроживлення
2.5. Характеристичні критерії. Принципи оптимізації АСЕ2.5. Структурно-алгоритмічна оптимізація АСЕ 2. Висновки
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ТВАРИННИЦТВІ ТА ПТАХІВНИЦТВІ
3. Показники надійності системи електропостачання сільськогосподарських споживачів
3. Задачі дослідження режимів електроспоживання сільськогосподарських технологічних комплексів
3. Аналіз режимів електроспоживання|вжитку| на тваринницьких комплексах і фермах
3.3. Дослідження особливостей електроспоживання на тваринницьких комплексах і фермах
3.3. Визначення рівнів питомого електроспоживання| тваринницьких комплексів
3.3. Допустимий час перерв електроживлення на тваринницьких комплексах
3. Аналіз режимів електроспоживання|вжитку| на птахофабриках 3.4. Дослідження рівнів електроспоживання|вжиток| на птахофабриках3.4. Визначення питомого електроспоживання|вжитку| на птахофабриках3.4. Допустимий час перерв електроживлення на птахофабриках3. Висновки|виведення|
РОЗДІЛ 4. НАДІЙНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З РІЗНОРІДНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
4. Аналіз надійності електроживлення з різнорідними джерелами електроенергії
4. Автономні системи електроживлення з поновлюваними джерелами енергії
4.2. Особливості реалізації автономних систем електроживлення з поновлюваними джерелами енергії
4.2. Постановка задачі оптимального визначення структури джерел АСЕ
4.2.3. Техніко-економічний аналіз досконалості структури АСЕ4.2. Основний характеристичний критерій оцінки ефективності АСЕ 4. Дослідження автономних систем з динамічними та статичними джерелами електроенергії
4.3. Обґрунтування структури автономних джерел електроживлення с з динамічними та статичними джерелами електроенергії
4.3. Техніко-економічний аналіз АСЕ з двома різнорідними джерелами електроенергії
4.3. Питання технологічної досконалості АСЕ з двома різнорідними джерелами електроенергії
4. Дослідження показників надійності автономних систем електроживлення
4.4. Показники надійності функціональних реалізацій автономних систем з різнорідними джерелами електроенергії
4.4. Дослідження надійнісно - функціональних схем АСЕ4.4. Припущення, обмеження, методика розрахунків показників надійності АСЕ
4. Обґрунтування вибору рівнів автоматизації АСЕ 4.5. Аналіз експлуатаційних спостережень автономних електростанцій з двигунами внутрішнього згорання
4.5. Принципи оптимальності при визначенні рівня автоматизації АСЕ
4.5. Дослідження надійнісно-вартісних показників комплексу АСЕ-АСУ
4. Висновки
РОЗДІЛ 5. МАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
5. Методи досліджень структурно-алгоритмічної організації АСЕ 5. Загальна постановка задачі 5. Постановка задачі оптимізації структури БАСЕ з одним джерелом типу та одним джерелом типу
5. Математична модель функціонування АСЕ з двома різнорідними джерелами електроенергії
5. Моделювання процесу функціонування автономної системи електроживлення
5. Висновки
РОЗДІЛ 6. ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНІСНО-ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З ПОНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
6. Структурно-алгоритмічна організація автономних систем електроживлення з поновлюваними джерелами енергії (вітрогеліоенергетичними установками)
6. Розробка імітаційної моделі дослідження автономних систем електроживлення з вітрогеліоенергетичними установками у програмному середовищі GPSS
6. Перевірка адекватності моделі, планування і проведення експерименту. Оцінка достовірності результатів моделювання
6. Надійнісно-вартісні показники АСЕ з вітрогеліоенергетичними установками. Аналіз результатів досліджень
6.5. Висновки
РОЗДІЛ 7. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ АВТОНОМНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
7. Місце та роль електромеханічних комплексів у автономних системах електроживлення
7. Асинхронна машина як універсальний електромеханічний перетворювач енергії
7. Компенсована асинхронна машина у режимі генератора7.3. Компенсований асинхронний генератор зі змішаним ємнісним збудженням. Режими роботи та нові якісні властивості
7.3. Методика розрахунку КААГ в симетричному режимі усталеного процесу. Робочі характеристики КААГ
7. Електромеханічний комплекс асинхронних машин у автономній системі електроживлення
7.4. Квазіусталений процес пуску асинхронного двигуна від автономного асинхронного генератора. Умови сумісності машин сумірної потужності у єдиному електромеханічному комплексі
7.4. Схеми сумісної роботи асинхронних генераторів та асинхронних двигунів у автономному електромеханічному комплексі
7.4. Аналіз процесу зміни опору намагнічуючого контуру та загального опору асинхронного двигуна при пуску від КААГ
7.4. Особливості сумісної роботи АД та КААГ 7. Висновки
РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
8. Задачі техніко-економічної оцінки автономних систем електроживлення8. Обґрунтування методики визначення показників ефективності інвестицій впровадження АСЕ
8.2. Визначення ефективності інвестицій довгострокових проектів впровадження АСЕ
8.2. Визначення ефективності інвестицій впровадження АСЕ без врахування терміну дії проектів
8. Оцінка техніко-економічних показників автономної системи електроживлення з динамічним та статичним джерелами електроенергії
8. ВисновкиЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИСПИСОК