Вы здесь

Раціональні сталеві каркаси малоенергоємних будівель із двотаврів змінного перерізу

Автор: 
Білик Сергій Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000023
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ РОЗМІРІВ МАЛОЕНЕРГОЄМНИХ БУДІВЕЛЬ ЗІ СТАЛЕВИМИ РАМНИМИ КАРКАСАМИ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ І МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ СТАЛЕВИХ РАМНИХ КАРКАСІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Традиційні підходи проектування рамних легких сталевих каркасів будівель. Вітчизняний і закордонний досвід у використанні рам з елементів постійного і змінного перерізів . . .
1.2. Огляд досліджень з теорії раціонального проектування сталевих конструкцій змінної жорсткості з урахуванням впливу змінності перерізу на стійкість та міцність . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Задачі досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ РОЗМІРІВ РАЦІОНАЛЬНИХ РАМНИХ СТАЛЕВИХ КАРКАСІВ МАЛОЕНЕРГОЄМНИХ БУДІВЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Проектування сталевих рамних каркасів малоенергоємних будівель. Критерії апроксимації елементами рамних каркасів будівель з раціональним об'ємом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Визначення раціональних узагальнених розмірів рамних каркасів з вертикальними і похилими стояками навколо функціонального об'єму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Раціональні узагальнені розміри поперечних рамних конструкцій з карнизними похилими елементами . . . . . . . . . . .
2.4. Раціональна рамна сталева конструкція будівлі при апроксимації контура складеного функціонального об'єму . . . . .
2.5. Раціональна рамна конструкція будівлі з комбінованим функціональним об'ємом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Раціональна рамна конструкція будівлі з комбінованим функціональним об'ємом, що складається з двох паралелепіпедів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 3. РАЦІОНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ СТАЛЕВИХ РАМ МАЛОЕНЕРГОЄМНИХ БУДІВЕЛЬ З ДВОТАВРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Новий спосіб виготовлення сталевих елементів з розвинутих двотаврів зі змінною висотою стінки . . . . . . . . . . . . .
3.2. Розробка нових сталевих рамних конструкцій за критерієм відношення згинальних моментів в характерних перерізах. . . . . . 3.3. Визначення раціональної конструкції рами за критерієм мінімальної вартості конструкції і критерієм мінімальних витрат сталі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНА ВИСОТА РАМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ ЗВАРНИХ ДВОТАВРІВ ЗІ ЗМІННОЮ ВИСОТОЮ СТІНКИ.
НОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОТИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ В СТІНКАХ ДВОТАВРІВ ЗМІННОЇ ВИСОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Рамні каркаси з балками покриття зі зварних двотаврів змінного перерізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Теоретичне обґрунтування методики визначення розподілу дотичних напружень в ригелях змінного перерізу . . . . . . . . . . . . .
4.3. Особливості зміни розподілу дотичних напружень в стінках сталевих зварних двотаврових елементів рам зі змінною висотою стінки при дії зосереджених сил . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Особливості зміни розподілу дотичних напружень в стінках сталевих зварних двотаврових елементів рам зі змінною висотою стінки при дії рівномірно розподіленого навантаження
4.5. Дотичні напруження в стінках двотаврових ригелів змінної висоти при дії поздовжньої сили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Раціональна висота двотаврового елемента рами зі змінною висотою перерізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКУ ПРОСТОРОВОЇ СТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ ДВОТАВРОВИХ РИГЕЛІВ ЗІ ЗМІННИМ ПЕРЕРІЗОМ СТІНКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Змінність перерізу сталевих двотаврових ригелів. Основні апроксимуючі геометричні залежності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Стійкість плоскої форми згину консольного ригеля зі змінною висотою стінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 6. ВПЛИВ ЗМІННОСТІ ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ КОЛОН І СТОЯКІВ РАМ ЗІ ЗВАРНИХ І РОЗВИНУТИХ ДВОТАВРІВ НА ПРОСТОРОВУ СТІЙКІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. Розвиток теорії просторової стійкості пружних колон зі сталевих двотаврів зі змінним перерізом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Розробка методики розрахунку просторової стійкості пружних центрально-стиснутих двотаврових колон при змінності висоти перерізу стінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Розробка методики перевірки просторової стійкості стиснуто-зігнутих двотаврових пружних колон і стояків рам зі змінною висотою перерізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 7. ВПЛИВ НА СТІЙКІСТЬ СТАЛЕВИХ РАМ З ДВОТАРІВ ЗІ ЗМІННОЮ ВИСОТОЮ ПЕРЕРІЗУ УЗАГАЛЬНЕНИХ РОЗМІРІВ РАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Розробка методики визначення коефіцієнтів розрахункової довжини елементів рам з двотаврів змінного перерізу як стояків на пружних опорах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Критерії стійкості стояків на пружних опорах з параболічним законом зміни жорсткості перерізу . . . . . . . . . . . . .
7.3. Вплив змінності перерізів двотаврових стояків на стійкість двошарнірних сталевих рам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.1. Г-подібна двошарнірна рама (тестовий приклад) . . . . . . .7.3.2. Вплив жорсткості ригеля двошарнірної рами на розрахункову довжину стояків рами при кососиметричній втраті стійкості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4. Вплив кута нахилу ригеля сталевої рами на втрату її стійкості за кососиметричною формою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5. Стійкість двошарнірної рами з горизонтальним ригелем постійного перерізу та похилими стояками зі змінним перерізом
7.6. Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 8. РОЗРОБКА НОВИХ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ СТАЛЕВИХ РАМ З БЛОКАМИ ПОКРИТТЯ. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1. Рамні каркаси зі змінним кроком колон змінного перерізу та з блоками покриття з тонкостінних гнутих профілів . . . . . . . . . . .
8.2. Приклади впровадження результатів роботи. Додаткові теоретичні дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1. Розрахунок на стійкість рами каркаса складської будівлі прогоном м і висотою у м. Києві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2. Вибір конструктивних рішень при надбудові другого поверху будівлі по пр. Миру в м. Чернігові . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.3. Сталева рамна конструкція з елементів постійного і змінного перерізів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4. Рамна сталева конструкція прогоном м для тенісних кортів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.5. Використання результатів досліджень при визначенні раціональних розмірів перерізів елементів сталевого рамного каркаса прогоном м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. Числові дослідження дотичних напружень в стінках сталевих балок із двотаврів зі змінною висотою стінки . . . . . . . .
8.4. Перевірка стійкості ригеля рами з площини дії згинального моменту при натурних експериментальних дослідженнях . . . . . .
8.5. Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ВИСНОВКИ І НОВІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОДАТОК А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ВЕРХНЬОГО ПОЯСУ ФЕРМ БЛОКУ ПОКРИТТЯ З ПООДИНОКИХ ШВЕЛЕРІВ, РОЗКРІПЛЕНИХ ПРОФІЛЬОВАНИМ НАСТИЛОМ . . . .
ДОДТАОК Б. ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОТИ ТА ФОТОГРАФІЇ ОБ`ЄКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СПИСОК