Вы здесь

Продуктивність рівнинних букових лісів та особливості організації сталого господарства в них

Автор: 
Миклуш Степан Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000090
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ РІВНИННІ БУКОВІ ЛІСИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА
1.1. Вирощування високопродуктивних лісостанів - основа сталого ведення лісового господарства
1.2. Особливості поширення букових насаджень в умовах рівнинної частини України
1.3. Формування структури букових насаджень1.4. Господарське та екологічне значення рівнинних букових лісів
РОЗДІЛ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗБОРУ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Методологічні засади збору та опрацювання даних 2.2. Методика збору наземних експериментальних даних 2.2.1. Пробні площі 2.2.2. Полігони та пробні площадки 2.2.3. База даних повидільної інформації2.3. Методологічні та методичні аспекти використання матеріалів сканерних космічних зйомок для лісоінвентаризації
2.4. Програмне забезпечення аналізу космічних знімків
РОЗДІЛ ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Об'єкт досліджень та експериментальні дані3.2. Характеристика букових деревостанів за повидільною базою даних
3.3. Репрезентативність експериментальних даних
РОЗДІЛ ДИНАМІКА РОСТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ МОДАЛЬНИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ
4.1. Передумови моделювання росту модальних букових деревостанів
4.2. Теоретико-методичні аспекти моделювання росту деревостанів за матеріалами повидільної бази даних
4.3. Моделювання основних таксаційних ознак модальних деревостанів
4.3.1. Моделювання росту у висоту рівнинних букових деревостанів
4.3.2. Моделі росту рівнинних букових деревостанів4.4. Порівняльна характеристика росту та продуктивності модальних та нормальних букових деревостанів
4.5. Фітомаса рівнинних букових деревостанів
РОЗДІЛ ДИСТАНЦІЙНА ОЦІНКА РІВНИННИХ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ
5.1. Використання матеріалів дистанційних зйомок для аналізу наземного вкриття
5.2. Дешифрування рослинності на основі матеріалів сканерних космічних знімків
5.3. Розмежування вкритих і не критих лісовою рослинністю лісових ділянок
5.4. Класифікація вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок та букових насаджень за космічними знімками
5.4.1. Класифікація вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами порід
5.4.2. Ієрархічна класифікація вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами порід та класами віку
РОЗДІЛ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО ГОСПОДАРСТВА В БУКОВИХ ЛІСАХ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ
6.1. Класифікація функцій рівнинних букових лісів6.2. Напрями організації сталого багатоцільового господарства в рівнинних букових лісах
ВИСНОВКИДОДАТКИСПИСОК