Вы здесь

Хронічні дифузні захворювання печінки - поліорганна патологія: діагностика, лікування прогноз

Автор: 
Шипулін Вадим Петрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000107
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури
1.1. Сучасні класифікації ХДЗП
1.2. Механізми формування та розвитку, клінічний перебіг ХДЗП
1.2.1. Хронічний гепатит
1.2.2. Алкогольний і неалкогольний стеатогепатити
1.2.3. Цироз печінки
1.3. Поліорганна патологія при ХДЗП
1.4. Стратегія і тактика ведення хворих на ХДЗП
1.4.1. Противірусна терапія хронічних вірусних гепатитів
1.4.2. Гепатопротекторна терапія хворих на ХДЗП.
РОЗДІЛ 2. Матеріали та методи дослідження
2.1. Матеріали дослідження.
2.2. Загальна та клінічна характеристика хворих
2.2.1. Загальна характеристика хворих
2.3. Методика та методи дослідження
2.3.1. Холтерівське моніторування ЕКГ
2.3.2. Дослідження варіабельності ритму серця.
2.3.3. Комплексне ехокардіографічне дослідження серця
2.3.4. Дослідження систолічної і діастолічної функції серця
2.3.5. С-метацетиновий дихальний тест
2.3.6. УЗД печінки та органів черевної порожнини
2.3.7. Методика пункційної біопсії
2.3.8. Дослідження біоптату печінки
2.3.9. ІФА маркерів ВГ
2.3 Метод ПЛР
2.3 Біохімічне дослідження крові
2.4. Характеристика базисної терапії хворих на ХДЗП
2.5. Статистична обробка отриманих результатів
РОЗДІЛ 3. Клінічне спостереження за хворими нз ХДЗП
3.1.Клініко-біохімічна характеристика хворих на НАСГ
3.2. Клініко-біохімічна характеристика хворих на ХГ
3.2.1. Особливості морфологічних змін у хворих на ХГ
3.3. Клініко-біохімічна характеристика хворих на ЦП
РОЗДІЛ 4. Клінічні особливості перебігу та характер позапечінкових уражень у хворих на НАСГ
4.1. Клінічні особливості перебігу ліпідного дистрес-синдрому у хворих на НАСГ
4.2. Клінічні особливості та характер уражень артеріальної гіпертензії та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на НАСГ
4.3. Клінічні особливості функціонального стану вегетативної нервової системи та її вплив на розвиток порушень серцевого ритму у хворих на НАСГ
4. Клінічні особливості перебігу цукрового діабету типу у хворих на НАСГ
4.5. Клічні особливості перебігу метаболічного синдрому у хворих на НАСГ у поєднанні з ХГС
РОЗДІЛ 5. Клінічні особливості перебігу та характер позапечінкових уражень у хворих на хронічний гепатит
5.1. Клінічні особливості обміну ліпідів у хворих на хронічний гепатит
5.2. Клінічні особливості перебігу реактивного артриту у хворих на
хронічний гепатит
5.3. Клінічні особливості та перебіг зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у хворих на ХГ
РОЗДІЛ 6. Клінічні особливості перебігу та характер позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки
6.1.Клінічні особливості перебігу та стан систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка серця у хворих на цироз печінки
6.2. Клінічні особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на цироз печінки
6.3. Проспективне дослідження виживаємості хворих на ЦП за допомогою критеріїв Child-Pugh
РОЗДІЛ 7. Діагностичні можливості С-метацетинового дихального тесту у хворих на ХДЗП
7.1. Вивчення чутливості та специфічності С-метацетинового дихального тесту у хворих на ХДЗП
7.2. Динаміка показників С-метацетинового дихального тесту в процесі лікування у обстежених хворих
7.3. Порівняння показників С-метацетинового дихального тесту з морфологічними змінами в процесі лікування
7.4. Кореляційний взаємозв`язок С-метацетинового дихального тесту з біохімічними показниками
РОЗДІЛ 8. Оптимізація лікування хворих на НАСГ та цироз печінки при наявності позапечінкових уражень
8.1. Вплив гідрогелю метилкремнієвої кислоти на перебіг НАСГ з позапечінковими ураженнями
8.2. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на перебіг НАСГ у хворих з позапечінковими ураженнями
8.3. Порівняльний аналіз ефективності лікування хворих на ЦП
РОЗДІЛ 9. Оптимізація терапії хворих із хронічним вірусним гепатитом з
позапечінковими ураженнями
9.1. Проспективне дослідження ефективності противірусної терапії у хворих з хронічним вірусним гепатитом С
9.2. Порівняльний аналіз ефективності лікування хворих з хронічними вірусними гепатитами за біохімічними даними
9.3. Порівняльний аналіз ефективності лікування хворих на ХВГ за допомогою визначення фекальної еластази-
9.4. Лікування хворих з хронічним вірусним гепатитом, яким протипоказана противірусна терапія
РОЗДІЛ
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК