Вы здесь

Теоретичні і прикладні основи добування бурштину механо-гідравлічним способом

Автор: 
Лустюк Микола Григорович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000108
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. СТАН І СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ .1.1. Характеристика геологічних особливостей і способів розробки
родовищ бурштину.
1.1.1. Геологічні особливості родовищ бурштину 1.1.2. Ретроспективний огляд способів добування бурштину 1.1.3. Гірничо-геологічна характеристика основного родовища бурштину в Україні
1.2. Визначення понять геотехнологічних способів видобутку корисних копалин .
1.3. Стан вивченості проблеми добування бурштину, як складової геотехнологічних способів видобутку корисних копалин та їх узагальненої класифікації .
1.4. Головні напрямки розвитку і удосконалення систем гідровидобутку корисних копалин і бурштину
1.5. Методичні підходи у кількісних оцінках параметрів механо-гідравлічної технології видобутку бурштину .
Висновки
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ОПРОБУВАННЯ І РОЗРОБКИ БУРШТИНУ .
2.1. Виділення основних елементів систем. Робочий агент, як зв'язуюча складова елементів систем .
2.2. Фізичні основи дезінтеграції вміщуючих порід гідромоніторними струменями
2.3. Дослідження гідродинамічних характеристик струменя при механо-гідравлічному видобутку бурштину .
2.4. Дослідження гідравлічного руйнування гірської породи в затопленому середовищі .
2.5. Дослідження ерліфтного підйому корисної копалиниВисновки .
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ БУРШТИНОВИХ РОЗСИПІВ, ЯК ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИДОБУТКУ .
3.1. Обґрунтування теоретичних підходів до визначення методик 3.2. Оцінка запасів бурштину методом дискретного крайгінга .3.3. Оцінка запасів бурштину методом неперервного крайгінга3.4. Програмна і практична реалізація методики Висновки .
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОПРОБУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ БУРШТИНОВИХ РОЗСИПІВ В УКРАЇНІ.
4.1. Комплекс механо-гідравлічного добутку (КМГД) 4.1.1. Обґрунтування вимог для створення КМГД . 4.1.2. Технічне і технологічне обгрунтування характеристик МГД . 4.2. Особливості технології опробування і розробки бурштинових розсипів
4.2.1. Параметри промивності вміщуючих порід 4.2.2. Особливості технології відпрацювання легкопромивних вміщуючих порід .
4.2.3. Особливості технології відпрацювання середньопромивних вміщуючих порід .
4.2.4. Особливості технології відпрацювання важкопромивних вміщуючих порід .
4.2.5. Схема відпрацювання родовища бурштину способом механо-гідравлічного видобутку з закладкою камер виймання
4. Послідовність розробки ділянок родовищ Висновки
РОЗДІЛ 5. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МАТЕМАТИЧНОГО ТА КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВІДБОРУ ПРОБ, ОЦІНКИ ЗАПАСІВ, ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ ЗАПАСІВ, ПРОЦЕСІВ ОПРОБУВАННЯ І ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ
5.1. Загальна характеристика автоматизованої системи BURSHTIN.5.2. Основні складові частини автоматизованої системи BURSHTIN. 5.3. Опис основних класів об'єктно-орієнтованої моделі автоматизованої системи BURSHTIN.
Висновки .
РОЗДІЛ 6. ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІАЦІЙНИХ ОЗНАК ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАДАЧ ОПРОБУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ РОДОВИЩ БУРШТИНУ МЕХАНО-ГІДРАВЛІЧНИМ СПОСОБОМ .
6.1. Класифікаційні ознаки при розподілі систем на класи, групи і види. 6.2. Визначення систем опробування і розробки 6.3. Характеристика системи опробування і розробки з відкритим очисним простором
6.4. Системи опробування і розробки з магазинуванням корисної копалини в очисному просторі
6.5. Системи опробування і розробки з закладкою очисного простору . 6.6. Системи розробки з кріпленням очисного простору 6.7. Системи розробки з обваленням корисної копалини і вміщуючих порід .
6.8. Комбіновані системи розробки 6.9. Алгоритми вирішення основних задач при виборі і проектуванні систем опробування і розробки родовищ бурштину .
Висновки .ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.СПИСОК