Вы здесь

Конструктивно-географічні засади формування і розвитку великих урбоекосистем північно-західної України.

Автор: 
Фесюк Василь Олександрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000141
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТст.ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УРБОЕКОСИСТЕМ
1.1. Аналіз існуючих підходів до конструктивно-географічних досліджень урбоекосистем
1.2. Концепція конструктивно-географічних досліджень великих міст.1.2.1.Геоекосистеми міст як об'єкт дослідження. Їх структура, динаміка та стійкість
1.2.2. Алгоритм і методика конструктивно-географічного аналізу великих міст1.2.3. Роль і місце інженерно-геоекологічного моделювання та прогнозування змін стану урбоекосистем при їх конструктивно-географічних дослідженнях
1.3. Концепція геоекологічної оптимізації урбанізованих територій та її конструктивно-географічні засади.
РОЗДІЛ 2. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНА ТА ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТ
2.1. Природні умови території2.2. Ландшафтна структура.2.3. Антропогенний вплив як фактор зміни стану геоекосистем міст: конструктивно-географічний аналіз
РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТИВНО-ГЕOГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ МІСТ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
3.1. Промисловий і транспортний комплекси міст як чинники антропогенної трансформації природного середовища урбанізованих територій.
3.2.Вплив комунального та водного господарства на геоекосистеми міст3.3.Охорона природи та її роль у забезпеченні сталого розвитку міст.
РОЗДІЛ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ГЕОЕКОСИСТЕМ МІСТ.4.1. Антропогенна трансформація компонентів природного середовища.4.1.1.Забруднення атмосферного повітря4.1.2. Деградація грунтів.4.1.3. Кількісне та якісне виснаження поверхневих і підземних вод4.1.4. Зміни біотичних компонентів урбоекосистем 4.1.5. Інші фактори, що впливають на стан геоекосистем міст.4.2. Районування території міст за ступенем забруднення і трансформації середовища. 4.3. Стійкість ландшафтів до антропогенної трансформації та потенціал їх самоочищення
РОЗДІЛ 5. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МІСТ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
5.1. Сталий розвиток міст та екологічна безпека території в світлі інтеграції України в Європейське співтовариство.
5.2. Екологічні ризики та їх оцінка.5.3. Еколого-географічне районування території міст за потенціалом техногенних навантажень.
5.4. Районування території міст за потенціалом екологічної безпеки5.5. Оцінка сприятливості міського середовища для життя людини5.6. Прогноз зміни екологічного стану міст
РОЗДІЛ 6. ШЛЯХИ ТА ЗАХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСТ
6.1. Реалії та перспективи впровадження сучасних природохоронних технологій на промислових, транспортних підприємствах і благоустрою міст
6.2. Екологічна оптимізація стану атмосферного повітря, вод, грунтів, зелених насаджень міст та управління якістю довкілля міст
6.3. Сучасний стан здоров'я населення та перспективи його поліпшення6.4. Управління якістю міського середовища.6.4.1. Екологічна політика місцевих громад6.4.2. Розробка системи моніторингу довкілля міст.6.4.3. Інформаційне забезпечення програм управління якістю міського середовища6.4.4. Відеоекологічні особливості міст в концепції сприятливості (комфортності) міського середовища
6.4.5. Удосконалення норм та вимог містобудування. Ландшафтна архітектура та фітомеліорація як актуальні заходи оздоровлення та поліпшення довкілля міст.
ВИСНОВКИДОДАТКИ.СПИСОК