Вы здесь

Можливості уніфікації за допомогою комп'ютерних програм діагностики та лікування різних варіантів вірусних гепатитів

Автор: 
Шкурба Андрій Вікторович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000148
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури
1.1. Проблеми діагностики і лікування вірусних гепатитів.
1.2. Комп'ютерні методи в медицині.
1.3. Комп'ютерна підтримка діагностики та лікування
вірусних гепатитів
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика обстежених хворих
та методи дослідження.
2.1. Загальна характеристика хворих.
2.2. Використані методи дослідження хворих
РОЗДІЛ 3. Результати дослідження хворих.
3.1. Результати вивчення динаміки клінічних
проявів та лабораторно-інструментальних даних у хворих
із жовтяницею різного походження, не викликаної
вірусами гепатитів, аналіз помилок при госпіталізації
3.2. Результати вивчення динаміки клінічних проявів
та лабораторно-інструментальних даних у хворих
на вірусні гепатити. Обґрунтування критеріїв послідовної
діагностики вірусних гепатитів
РОЗДІЛ 4. Комп'ютерні інформаційно-довідкові програми
підтримки діагностики вірусних гепатитів.
4.1. Комп'ютерна інформаційно-довідкова програма "Жовтяниці".
4.2. Комп'ютерна інформаційно-довідкова програма "Вірусні гепатити"
4.2.1. База даних файлу "Вірусні гепатити:
етіологія, епідеміологія, патогенез, діагностика"
4.2.2. База даних файлу "Холестаз при вірусних гепатитах"
4.2.3. База даних файлу "Фульмінантний перебіг
вірусних гепатитів"
4.3. Результати тестування роботи комп'ютерних
інформаційно-довідкових програм
РОЗДІЛ 5. Бази даних експертних та приладно-комп'ютерних
програм підтримки діагностики вірусних гепатитів.
5.1. Процедура й етапи отримання даних від експертів та
інших джерел інформації для створення бази даних
комп'ютерної експертної програми.
5.2. Експертна комп'ютерна програма
"Диференціальна діагностика жовтяниць"
5.3. Експертна комп'ютерна програма
"Варіанти перебігу вірусних гепатитів".
5.4. Експертна комп'ютерна програма "Фульмінантна печінкова
недостатність при вірусних гепатитах"
5.5. Приладно-комп'ютерна програма "Кислотно-основний стан"
РОЗДІЛ 6. Оптимізація лікування різних
варіантів вірусних гепатитів.
6.1. Обґрунтування доцільності конкретних схем при
лікуванні хворих з різними варіантами клінічного перебігу
вірусних гепатитів різної етіології.
6.2. База даних файлу "Лікування вірусних гепатитів"
інформаційної програми "Вірусні гепатити"
РОЗДІЛ 7. Прототип комплексної комп'ютерної експертної
системи діагностики і лікування різних варіантів
вірусних гепатитів як модель автоматизованого
робочого місця лікаря-інфекціоніста-гепатолога клінічної ланки
7.1. Структура, особливості роботи прототипу
комплексної експертної системи діагностики і
лікування різних варіантів вірусних гепатитів
в клінічному тестуванні
7.2. Особливості застосування прототипу комплексної
експертної програми діагностики і лікування
різних варіантів вірусних гепатитів у навчальному процесі.
ВИСНОВКИ.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
ДОДАТКИ
СПИСОК