Вы здесь

Моделі та методи оптимізації вантажних перевезень в транспортних системах

Автор: 
Прокудін Георгій Семенович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000156
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ <br />ВСТУП <br />РОЗДІЛ <br />ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ <br />1.1. Аналіз проблеми управління перевезеннями в транспортних системах <br />1.2. Область предметної діяльності дорожньо-транспортного комплексу України <br />1.3. Структура і задачі управління транспортною галуззю <br />1.4. Нова модель управління перевезеннями вантажів в транспортних<br /> системах <br />1.5. Ціль і задачі дослідження <br />1.6. Висновки <br />РОЗДІЛ <br />МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ<br />У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ <br />2.1. Удосконалення методів зведення відкритих транспортних задач до закритого виду <br />2.2. Метод мінімального вузла відправлення-одержання вантажу побудови опорних планів транспортних перевезень <br />2.3. Метод перестановок усунення виродження опорних планів<br /> транспортних задач <br />2.4. Симплексний метод оптимізації транспортних перевезень <br />2.5. Аналіз на чутливість результатів оптимізації транспортних задач <br />2.6. Система підтримки прийняття рішень управління транспортними перевезеннями <br />2.7. Використання методу потенціалів при плануванні перевезень<br /> за критерієм часу <br />2.8. Комбінаторний метод розв'язання транспортних задач<br /> про призначення <br />2.9. Розв'язання нестандартних транспортних задач про призначення <br />2 Висновки <br />РОЗДІЛ <br />МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ<br />У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ <br />3.1. Особливості перевезень вантажів на транспортній мережі <br />3.2. Загальні поняття, математичне формулювання і основні методи<br /> розв'язання транспортних задач на мережі <br />3.3. Зведення мережеві транспортної задачі до матричної форми і основні методи розв'язання задач про максимальний потік і найкоротші шляхи на транспортної мережі <br />3.4. Перетворення мережевих моделей представлення перевезень у транспортній системі в матричні моделі <br />3.5. Методи пошуку найкоротших відстаней на транспортній мережі <br />3.6. Розв'язання мережевих транспортних задач з обмеженнями<br /> на пропускні здатності вузлів та гілок <br />3.7. Новий підхід здійснення перевезень неоднорідних вантажів<br /> у транспортних системах <br />3.8. Висновки <br />РОЗДІЛ <br />СИНТЕЗ МАТРИЧНО-МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ВАНТАЖІВ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ <br />4.1. Принципи побудови моделей процесу транспортування вантажів <br />4.2. Розв'язання транспортних задач за допомогою моделі лінійного програмування <br />4.3. Оптимізація перевезень вантажів на дорожньо-транспортній мережі <br />4.4. Матрично-мережева модель управління перевезеннями вантажів<br /> в транспортних системах <br />4.5. Висновки <br />РОЗДІЛ <br />МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМИ <br />5.1. Модель оптимізації руху транспортних засобів на перехрестях<br /> вулично-дорожньої мережі <br />5.2. Модель організації перевезень на термінальній мережі масового обслуговування <br />5.3. Модель функціонування автоматизованих складів <br />5.4. Імітаційне моделювання - як метод дослідження транспортних систем <br />5.5. Висновки <br />РОЗДІЛ <br />ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ<br />НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ <br />6.1. Структура і основні компоненти бази даних транспорту України <br />6.2. Приклад комплексного розв'язання задачі оптимізації вантажних<br /> перевезень у транспортній системі України <br />6.3. Процедура перетворення баз даних видів транспорту у матриці транспортних кореспонденцій <br />6.4. Процедура знаходження оптимальних планів перевезень вантажів на транспортної мережі <br />6.5. Процедура організації вантажних перевезень на транспортній<br /> мережі з обмеженнями на її пропускні здатності <br />6.6. Результати оптимізації перевезень вантажів по різним комбінаціям<br /> спільної роботи всіх видів транспорту України <br />6.7. Адекватність результатів досліджень <br />6.8. Висновки <br />ВИСНОВКИ <br />СПИСОК</span></p>