Вы здесь

Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку

Автор: 
Демченко Олена Михайлівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000159
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Стан інтегративної діяльності центральної нервової системи за умов
гіпер- та гіпотиреозу: онтогенетичний аспект
1.2. Роль перекисного окислення ліпідів, жирнокислотного спектру ліпідів, цитоскелету астроглії в регуляції метаболічних процесів в ЦНС за умов дії пошкоджуючих факторів та при тиреодисфункціях
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Утримання лабораторних тварин в умовах експерименту та розподіл їх
на групи
2.2. Поведінкова активність щурів у "відкритому полі".
2.3. Умовна реакція пасивного уникнення
2.4. Вивчення просторової пам'яті.
2.5. Вивчення больового порогу
2.6. Модель емоційно-больового стану.
2.7. Модель експериментального стану гіпер- та гіпотиреозу
2.8. Концентрація тироксину в плазмі крові.
2.9. Визначення концентрації загального білка в гомогенаті мозку
2 Рівень дієнових кон'югатів в мозку
2 Визначення кількості малонового діальдегіду в гомогенаті мозку.
2 Визначення активності глутатіонпероксидази в гомогенаті мозку.
2 Дослідження активності супероксиддисмутази в мозку
2 Визначення рівня вільних жирних кислот в ліпідах мозку
2 Визначення вмісту гліального фібрилярного кислого білка в структурах головного мозку.
2 Статистична обробка результатів.
РОЗДІЛ 3. ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНТЕГРАТИВНОЇ РЕАКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПЕРТИРЕОЗУ.
3.1. Вікові особливості змін інтегративної діяльності центральної нервової системи за умов гіпертиреозу.
3.1.1. Поведінкова активність щурів різного віку за умов гіпертиреозу
3.1.2. Аналіз мнестичної активності щурів різного віку за умов гіпертиреозу.
3.1.3. Динаміка змін больового порогу у щурів різного віку при гіпертиреозі.
3.2. Вікові особливості нейробіохімічних механізмів інтегративної реакції центральної нервової системи за умов гіпертиреозу
3.2.1. Стан процесів про- та антиоксидативного балансу в мозку щурів різного віку за умов гіпертиреозу.
3.2.2. Жирнокислотний склад ліпідів мозку щурів різного віку за умов гіпертиреозу
3.2.3. Онтогенетичний аспект змін рівня гліального фібрилярного кислого
білка та його поліпептидного складу за умов гіпертиреозу.
РОЗДІЛ 4. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ У ЩУРІВ
ЗА УМОВ ГІПЕРТИРЕОЗУ ПРИ ЕМОЦІЙНО-БОЛЬОВОМУ СТАНІ.
4.1. Поведінкова активність щурів різного віку за умов гіпертиреозу в післяопераційному періоді.
4.2. Аналіз мнестичної активності щурів різного віку за умов гіпертиреозу
при емоційно-больовому стані.
4.3. Больова чутливість щурів різного віку при гіпертиреозі за умов післяопераційного больового синдрому.
4.4. Онтогенетичні особливості стану про- та антиоксидативної системи в
мозку щурів за умов гіпертиреозу в післяопераційному періоді.
4.5. Жирнокислотний склад ліпідів мозку щурів різного віку за умов гіпертиреозу в післяопераційному періоді.
4.6. Стан гліального фібрилярного кислого білка в мозку щурів різного віку
за умов гіпертиреозу при емоційно-больовому подразненні.
РОЗДІЛ 5. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕГРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОТИРЕОЗУ
5.1. Поведінкова активність щурів різного віку за умов гіпотиреозу
5.2. Аналіз мнестичної активності щурів різного віку за умов гіпотиреозу
5.3. Вікові особливості больової реакції щурів за умов гіпотиреозу.
5.4. Онтогенетичні особливості стану про- та антиоксидативних процесів
в мозку щурів за умов гіпотиреозу
5.5. Жирнокислотний склад ліпідів в мозку щурів різного віку за умов гіпотиреозу.
5.6. Вікові особливості стану гліального фібрилярного кислого білка в
мозку щурів за умов гіпотиреозу
РОЗДІЛ 6. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОТИРЕОЗУ ПРИ ЕМОЦІЙНО-БОЛЬОВОМУ СТАНІ
6.1. Поведінкова активність щурів різного віку за умов гіпотиреозу в післяопераційному періоді.
6.2. Показники мнестичної активності щурів різного віку за умов
гіпотиреозу в післяопераційному періоді.
6.3. Вікові особливості больової реакції щурів за умов гіпотиреозу в післяопераційному періоді.
6.4. Стан про- та антиоксидативих процесів в мозку щурів різного віку за
умов гіпотиреозу і емоційно-больового стану.
6.5. Жирнокислотний склад ліпідів мозку щурів різного віку за умов
гіпотиреозу при емоційно-больовому стані.
6.6. Стан гліального фібрилярного кислого білка в мозку щурів різного
віку за умов гіпотиреозу в післяопераційному періоді
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ВИСНОВКИ.
СПИСОК