Вы здесь

Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків)

Автор: 
Горенко Олена Павлівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000168
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕМПІРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ ВЛАСНОГО ІМЕНІ
1.1. Буття імені: езотеричні та міфологічні тлумачення
1. 2. Біблійна онтологія імені
1.2.1. Власне ім'я в апокрифах та клерикальній літературі .
1.2.2. Ономатодоксія у Старому та Новому Завітах .
1.2.3. Сучасна екзегеза біблійного антропонімікону
1.3. Гносеологічний дискурс власного імені .
1.3.1. Антична традиція філософії імені
1.3.2. Проблема номінації у ранній схоластиці
1.3.3. Суперечки про універсалії у середньовічній філософії
1.3.4. Розвиток теорії імені у Нову добу
1.3.5. Специфіка модерних досліджень проблеми номінації.
1.3.6. Мовознавчі та літературознавчі підходи до аналізу власного імені.
1.3.7. Деконструкція власного імені у постмодерних теоріях .
РОЗДІЛ 2. АНТРОПОНІМІЧНИЙ ВИМІР ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
2.1. Проблема "значення" власного імені
2.2. Семантичне поле літературного антропоніма
2.3. Рівні функціонування антропоніма у художньому творі
2.3.1. Ім'я як знак .
2.3.2. Ім'я як метафора і метонімія .
2.3.3. Ім'я як алегорія та символ .
2.3.4. Ім'я як ідея .
2.3.5. Ім'я як міф
2.3.6. Ім'я як текст. Поняття прецедентності
2.4. Антропонімічна парадигма мовної гри .
РОЗДІЛ 3. ЛІТЕРАТУРНИЙ АНТРОПОНІМ У ТВОРАХ АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ
3.1. Романтичний світогляд і феномен власного імені
3.2. Ігровий модус номінативної стратегії Вашингтона Ірвінга
3.2.1. Антропонімічна специфіка ранніх творів В.Ірвінга .
3.2.2. Новела "Ріп ван Вінкль" у контексті візуальної та усної культур .
3.2.3. Іменна формула "Ріп ван Вінкль" як ігровий онто-психо-топос
3.3. Цивілізаційні, психологічні та біблійні характеристики поетонімів у пенталогії Джеймса Фенімора Купера про Шкіряну Панчоху .
3.3.1. Цивілізаційні аспекти номінативної стратегії.
3.3.2. Індіанські імена в структурі пенталогії .
3.3.3. Іудео-християнські антропоніми у романах епопеї .
a. "Піонери"
b. "Останній з могікан"
c. "Прерія"
d. "Слідопит"
e. "Звіробій"
3.4. Антропонімічна трансформація канону мораліте у новелі Натаніеля
Готорна "Молодий Гудмен Браун".
3.5. Естетичні, філософські та езотеричні аспекти категорії імені у
творчості Едгара Алана По .
3.5.1. Музичні принципи номінативної стратегії Е.А.По .
3.5.2. Літературні імена Е.По у міфологічному та філософському контекстах
3.6. Власне ім'я у романі Германа Мелвілла "Мобі Дік"
3.6.1. Біблійний та лексико-семантичний коди прізвищ Пелег та Білдад .
3.6.2. "Феноменологія імен" членів команди "Пеквода" .
3.6.3. Наративна лінія "Ахав - Мобі Дік" . .
3.6.4. Специфіка наративної лінії "Ізмаїл - "Рахиль""
ВИСНОВКИ
СПИСОК