Вы здесь

Адаптаційні зміни в організмі тварин за впливу неіонізуючої радіації

Автор: 
Коняхін Олександр Петрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000186
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Джерела магнітних полів в оточуючому середовищі і їхнє екологічне
значення .
1.1.1. Природний електромагнітний фон
1.1.2. Магнітні поля антропогенного походження.
1.2. Загальні особливості дії магнітних полів на біологічні об'єкти .
1.2.1. Вплив магнітних полів на центральну нервову систему
1.2.2. Вплив магнітних полів на ендокринну систему.
1.2.3. Вплив електромагнітного поля на систему крові та імунну систему.
1.2.4. Вплив магнітного поля на репродуктивну функцію
1.2.5. Вплив магнітного поля на обмінні процеси
1.2.6. Вплив магнітних полів з позиції концепції адаптації
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Структура і об'єм досліджень .
2.2. Об'єкти і матеріали досліджень .
2.3. Методика створення постійних і змінних імпульсних наднизькочастотних електромагнітних полів та їх вплив на тварин в експериментах
2.4. Методи визначення гематологічних показників
2.4.1. Дослідження процесів седиментації.
2.4.2. Визначення в'язкості крові
2.4.3. Визначення згортання крові.
2.4.4. Визначення вмісту гемоглобіну в крові.
2.4.5. Визначення вмісту загального білка в сироватці крові
2.4.6. Визначення вмісту каротину в сироватці крові
2.4.7. Визначення вмісту кальцію в сироватці крові.
2.4. Визначення вмісту неорганічного фосфору в сироватці крові
2.4.9. Підрахунок кількості еритроцитів крові в камері Горяєва
2.4 Підрахунок кількості лейкоцитів крові в камері Горяєва
2.4 Визначення лейкоцитарної формули
2.4 Підрахунок кількості тромбоцитів в камері Горяєва
2.4 Визначення гематокриту .
2.4 Визначення осмотичної резистентності еритроцитів.
2.4 Визначення бактерицидної активності сироватки крові
2.4 Реакція затримки гемаглютинації.
2.5. Методи визначення газоенергетичного обміну
2.6. Визначення амінокислотного складу білків
2.7. Визначення мікро - і макроелементів у м'язовій та кістковій тканинах
2.8. Визначення загального вмісту ліпідів і жирнокислотного складу
загальних ліпідів у м'язовій тканині.
2.9. Морфологічна картина органів .
2Статистична обробка результатів досліджень
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Дія неіонізуючої радіації на гематологічні показники .
3.1.1. Зміни гематологічних показників під дією магнітного поля за умов in
vitro
3.1.2. Вплив постійного електромагнітного поля на систему крові залежно
від часу та інтенсивності опромінення тварин .
3.1.2.1. Погодинна динаміка змін гематологічних показників у
бугайців.
3.1.2.2. Адаптаційні зміни в системі крові у бугайців за дії тривалого
опромінення постійним електромагнітним полем
3.1.2.3. Залежність змін гематологічних показників від інтенсивності
дії постійного електромагнітного поля .
3.1.3. Вплив змінного імпульсного електромагнітного поля на систему
крові
3.1.3.1. Вплив змінного імпульсного електромагнітного поля на
систему крові та імунологічні показники у курей
3.1.3.2. Реакція системи крові у кролів на тривалий вплив змінного
імпульсного електромагнітного поля .
3.2. Вплив ПЕМП і ЗІЕМП ННЧ на ріст, розвиток, продуктивність і
поведінку тварин
3.3. Вплив ПЕМП на газоенергетичний обмін у піддослідних бугайців.
3.4. Вплив ПЕМП і ЗІЕМП на вихід продуктів забою у бугайців і курей
3.5. Вплив неіонізуючої радіації на гістологічну будову залоз внутрішньої
секреції і внутрішніх органів
3.5.1. Вплив ПЕМП на гістологічні зміни залоз внутрішньої
секреції у бугайців.
3.5.2. Вплив ЗІЕМП ННЧ на гістологічну будову залоз внутрішньої
секреції і паренхіматозних органів у курей.
3.6. Вплив ПЕМП і ЗІЕМП ННЧ на жирнокислотний склад ліпідів в
м'язах бугайців і курей
3.7. Вплив постійного електромагнітного опромінення на амінокислотний
склад білків в гомогенатах м'язів бугайців.
3.8. Вплив ПЕМП і ЗІЕМП ННЧ на вміст мінеральних елементів в
м'язовій та кістковій тканинах в організмі тварин.
РОЗДІЛ 4. Економічна ефективність застосування електромагнітного
опромінення
РОЗДІЛ 5. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ .
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ.
СПИСОК