Вы здесь

Генералізовані форми єрсиніозу та псевдотуберкульозу: клініко-патогенетичні та епідеміологічні особливості, оптимізація лікування

Автор: 
Домашенко Ольга Миколаївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000212
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. НАУКОВЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРОБЛЕМИ ЄРСИНІОЗУ І ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, патогенез,
клінічні прояви псевдотуберкульозу і єрсиніозу
1.2. Роль імунної системи і неспецифічної резистентності в
патогенезі генералізованих форм єрсиніозу і псевдотуберкульозу.
1.3. Методи лабораторної діагностики єрсиніозу
і псевдотуберкульозу.
1.4. Принципи лікування хворих на генералізовані форми
певдотуберкульозу і єрсиніозу
Розділ 2. МАТЕРIАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ .
Розділ 3. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄРСИНІОЗУ
І ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Розділ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ФОРМ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ І ЄРСИНІОЗУ4.1. Порівняльна характеристика клінічних проявів
генералізованих форм псевдотуберкульозу і єрсиніозу
4.2. Єрсиніоз і псевдотуберкульоз з міалгічним синдромом
4.3. Генералізовані форми псевдотуберкульозу і єрсиніозу
з мононуклеарною реакцією периферичної крові .
4.4. Ураження суглобів єрсиніозної і псевдотуберкульозної
етіології .
4.5. Сепсис у хворих на єрсиніоз і псевдотуберкульоз .
4.6. Ураження нервової системи у хворих на єрсиніоз і
псевдотуберкульоз
4.7. Гепатитна форма псевдотуберкульозу та єрсиніозу .
4.8. Специфічна лабораторна діагностика
Розділ 5. МІКРОБІЦИДНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНІ ФОРМИ ЄРСИНІОЗУ І ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ.
5.1. Фагоцитарні показники нейтрофілів крові
5.2. Активність лужної фосфатази в лейкоцитах периферичної крові .
5.3. Показники НСТ- тесту
5.4. Активність кислої фосфатази в нейтрофільних гранулоцитах .
5.5. Вміст катіонних білків у нейтрофілах периферичної крові .
5.6. Активність мієлопероксидази лейкоцитів крові
Розділ 6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ БІЛКІВ, КЛІТИННОГО І ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНІ ФОРМИ ЄРСИНІОЗУ І ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ
6.1. Загальний білок і білкові фракції в сироватці крові
6.2. Імуноглобуліни в сироватці крові
6.3. Склад субпопуляцій лімфоцитів
6.4. Вміст циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові.
Розділ 7. ВІЛЬНІ СУЛЬФГІДРИЛЬНІ ГРУПИ, ВМІСТ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ І ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНІ ФОРМИ ЄРСИНІОЗУ І ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ .
7.1. Концентрація вільних сульфгідрильних груп.
7.2. Перекисне окислення ліпідів, вміст церулоплазміну
Розділ 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ Й ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ
У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНІ ФОРМИ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ
І ЄРСИНІОЗУ.
8.1. Принципи антибіотикотерапії
8.2. Ефективність тимогену в лікуванні хворих на єрсиніоз
і псевдотуберкульоз .
8.3. Ентеросорбенти в терапії генералізованих форм єрсиніозу
і псевдотуберкульозу
8.4.Тіотриазолін у комплексній терапії севдотуберкульозу.
Розділ 9. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК