Вы здесь

Психологія стресостійкості особистості.

Автор: 
Корольчук Валентина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000214
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
1. Психологічний зміст стресостійкості особистості
1.1.1. Психологічна характеристика стресостійкості особистості
1.1. Детермінанти та механізми стресостійкості особистості
1. Вплив травматичного стресу на особистість
1.2. Особливості психічного реагування на екстремальні ситуації
1.2. Посттравматичний стресовий розлад як наслідок стресогенного впливу
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
2. Загальна характеристика та методологічні підходи дослідження стресостійкості особистості
2.1. Методичні підходи до вивчення стресостійкості особистості
2. Методи психологічної діагностики прямих показників стресостійкості особистості
2. Психодіагностика проявів стресостійкості за побічними показниками
2. Обґрунтування методик вивчення властивостей нервової системи для психодіагностики стресостійкості
2. Методи емпіричного дослідження особистісно-мотиваційної сфери
2. Організація науково-пошукової роботи
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДИНАМІЦІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ
3. Особливості стресостійкості рятувальників за прямими показниками
3. Кореляційний аналіз стресостійкості з її побічними показниками
3. Дослідження особливостей проявів стресостійкості у досвідчених і недосвідчених рятувальників за побічними показниками
3. Особливості особистісно-мотиваційної сфери у стресостійких рятувальників
3. Аналіз результатів експертного опитування досвідчених професійних рятувальників
3. Порівняльний аналіз первинної стресостійкості у досвідчених, малодосвідчених і недосвідчених рятувальників
3. Кореляційний аналіз стресостійкості з показниками властивостей нервової системи рятувальників
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ КОМПОНЕНТИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ ПРОФІЛЕЙ СТРЕСОСТІЙКИХ І НЕСТРЕСОСТІЙКИХ ОСІБ
4. Порівняльний аналіз кореляційних зв'язків прямих показників стресостійкості рятувальників
4. Структурні компоненти стресостійкості рятувальників
4. Дослідження особливостей прояву стресостійкості у рятувальників з різним досвідом роботи (досвідчених і малодосвідчених)
4. Порівняльна характеристика стресостійкості у малодосвідчених і недосвідчених рятувальників
4. Порівняльна характеристика стресостійкості у трьох категорій рятувальників
4. Характеристика типових профілей стресостійких і нестресостійких осіб за компонентами стресостійкості
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
5. Особливості організації психологічної програми формування стресостійкості особистості
5 Ефективність впливу психокорекційних методів на формування стресостійкості особистості
5 Концептуальні основи структурно-функціональної організації стресостійкості особистості
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК