Вы здесь

Корупція як соціально-політичний феномен.

Автор: 
Невмержицький Євген Васильович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000220
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. Соціально-політичний наліз сутності корупції1.1. Природа і витоки корупції .1.2. Особливості корупції у перехідному українському суспільстві 1.3. Тенденції корупційних проявів в контексті світових глобалізаційних процесів
Висновки до
Розділу
РОЗДІЛ 2. Соціально-політичні чинники корупції в Україні2.1. Корупція як економічна проблема 2.2. Корупція і економічна злочинність: взаємодетермінуючі чинники .2.3. "Тіньова" економічна діяльність в системі чинників корупції .2.4. Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом - фінансове джерело корупції
2.5. Корупція як політична проблема 2.6. Корупція як проблема культури суспільства .Висновки до
Розділу .
РОЗДІЛ 3. Соціальні механізми протидії корупції3.1. Сучасна антикорупційна політика в Україні .3.2. Органи державної влади в системі антикорупційних механізмів 3.3. Політико-правові механізми рецепції міжнародного антикорупційного законодавства в нормативно-правову базу України
Висновки до
Розділу .
РОЗДІЛ 4. Формування антикорупційної політики держави і суспільства4.1. Основні напрями вдосконалення правових механізмів запобігання та протидії корупції
4.2. Формування в Україні сучасного державного апарату - головна умова обмеження корупції .
4.3. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції .Висновки до
Розділу .ВИСНОВКИ СПИСОК