Вы здесь

Теорія і практика докласичного міжнародного права

Автор: 
Буткевич Ольга Володимирівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000222
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. СТАРОДАВНІЙ ЕТАП ДОКЛАСИЧНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.
1.1. Фактори формування міжнародного права.
1.2. Стародавнє міжнародне право як специфічний тип права.
1.3. Порівняльний аналіз регіональних напрямів розвитку стародавнього міжнародного права.
1.4. Структура стародавнього міжнародного права.
1.5. Генезис первинних елементів і компонентів міжнародного права
Висновки до
Розділу 1
РОЗДІЛ 2. СТАРОДАВНІ ВИТОКИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
2.1. Особливості формування міжнародно-правових поглядів у стародавній період.
2.2. Міжнародно-правові ідеї стародавнього Близького Сходу і Малої Азії .
2.3. Зародження концепцій міжнародного права в стародавніх Індії та Китаї
2.4. Своєрідний характер формування міжнародно-правових вчень античності.
2.5. Стародавні засади сучасних напрямів теорії міжнародного права.
Висновки до
Розділу 2
РОЗДІЛ 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАРОДАВНЬОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В СЕРЕДНЬОВІЧНЕ .
3.1. Передумови появи міжнародного права середньовічного типу
3.2. Природа і сутність трансформації міжнародного права
3.3. Антична основа міжнародно-правової трансформації (еволюція теорії і практики jus gentium)
3.4. Історична доля неантичних стародавніх міжнародно-правових інститутів.
3.5. Характерні особливості трансформації елементів і компонентів стародавнього міжнародного права.
Висновки до
Розділу 3.
РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
4.1. Послаблення міжрегіональної міжнародно-правової відокремленості
4.2. Утвердження міжнародного права як міждержавного
4.3. Зростання ролі міжнародного договору як основного джерела середньовічного міжнародного права.
4.4. Основні інститути середньовічного міжнародного права.
4.5. Особливості і порядок формування галузей міжнародного права в епоху Середньовіччя.
4.6. Формування міжнародно-правової культури Київської Русі
Висновки до
Розділу 4
РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В СЕРЕДНІ ВІКИ
5.1. Формування європейської міжнародно-правової думки
5.1.1.Особливості світського напряму розвитку середньовічних міжнародно-правових поглядів.
5.1.2. Міжнародно-правові погляди отців церкви, каноністів і коментаторів .
5.1.3. Міжнародно-правова схоластика глосаторів і постглосаторів.
5.2. Біполярність міжнародно-правової ідеології середньовічної Індії
5.3. Міжнародно-правові погляди середньовічного Китаю .
5.4. Ісламська доктрина міжнародного права
5.5. Становлення міжнародно-правових поглядів позаєвроазійського регіону
5.6. Становлення шкіл міжнародного права.
Висновки до
Розділу 5
ВИСНОВКИ
СПИСОК