Вы здесь

Методологія створення автоматизованих систем багаторівневого соціоекологічного моніторингу

Автор: 
Голуб Сергій Васильович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000226
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
1.1. Функції та рівні інформаційних технологій моніторингу
1.2. Автоматизовані системи обробки моніторингової інформації
1.2.1. Системи з висновками на основі моделей
1.2.2. Системи з висновками на основі досвіду
1.2.3. Інтерпретуючі експертні системи
1.2.4. Прогнозуючі експертні системи
1.2.5. Інформаційні системи із координацією різних типів знань
1.2.6. Структура типової системи інформаційного моніторингу
1.3. Моделювання предметних галузей
1.3.1. Моделювання структури складних систем
1.3.2. Технології моделювання перетворювачів інформації
1.3.3. Моделювання на ієрархічних рівнях моніторингу
1.4. Багаторівневі технології синтезу алгоритмів перетворення інформації
1.4.1. Поняття однорівневого моделювання
1.4.2. Інтелектуальний аналіз даних
1.4.3. Експертні методи моделювання
1.4.4. Моделювання процесів адаптивного управління
1.4.5. Дедуктивне та індуктивне моделювання
1.4.6. Метод групового врахування аргументів
1.4.7. Принципи поєднання однорівневих моделей в багаторівневі системи
1.5. Засоби інформаційного аналізу результатів моніторингу
1.5.1. Загальні підходи
1.5.2. Інформація
1.5.3. Ентропія
1.5.4. Сигнал
1.5.5. Зміст інформації
1.5.6. Уплив кількості корисної інформації на результати моделювання
1.6. Визначення структури алгоритмів перетворення інформації
1.7. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ БАГАТОРІВНЕВОГО МОНІТОРИНГУ
2.1. Концепція соціоекологічного моніторингу
2.2. Модель управління техногенним навантаженням довкілля
2.3. Структура розподіленої інформаційної системи соціоекологічного моніторингу
2.4. Підсистема автоматизованого перетворення інформації
2.4.1. Декомпозиція процесу перетворення інформації
2.4.2. Структура підсистеми перетворення інформації
2.5. Підсистема управління
2.6. Підвищення універсальності структури автоматизованої системи перетворення інформації. Агрегативна система багаторівневого моніторингу
2.6.1. Алгоритмізація функціональних завдань перетворення моніторингової інформації
2.6. Модель функціонування типового агрегату
2.6.3. Підвищення міжрівневої координованості локальних агрегатів
2.6.4. Системні властивості координуючих алгоритмів
2.7. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Особливості моделювання об'єктів соціоекологічного моніторингу
3.2. Вхідні сигнали в системах моніторингу
3.2.1. Характеристики вхідних сигналів первинного опису об'єктів моніторингу
3.2.2. Інформативна достатність первинного опису
3.2.3. Cуміщеність носіїв інформації
3.3. Моделі об'єктів соціоекологічного моніторингу
3.3.1. Вимоги до структури моделі
3.3.2. Оцінка неврахованої в моделі інформації
3.3.3. Застосування індуктивних методів моделювання як засобу синтезу алгоритмів перетворення інформації
3.3.4. Оцінка інформативності індуктивних моделей
3.4. Управління якістю перетворення інформації за стратегією синтезу багатошарових алгоритмів
3.4.1. Координація вихідних сигналів багатошаровими алгоритмами
3.4.2. Принципи багатошарового моделювання
3.4.3. Координація характеристик об'єктів вимірювання
3.5. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. ЗНИЖЕННЯ СУМІЩЕНОСТІ СИГНАЛІВ В АЛГОРИТМАХ КООРДИНАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
4.1. Формування первинного опису
4.1.1. Оцінка інформативності сигналів
4.1.2. Визначення структури моделі
4.1.3. Використання неявної інформації
4.1.4. Формування зовнішнього критерію якості моделей
4.2. Синтез моделі
4.2.1. Загальні положення
4.2.2. Використання методології розпізнавання образів для синтезу алгоритмів перетворення інформації
4.2.3. Зниження суміщеності сигналів при реалізації масової селекції в еволюційних алгоритмах синтезу моделей
4.2.4. Зниження суміщеності сигналів в алгоритмах МГУА
4.2.5. Застосування тестової послідовності для підвищення різноманітності засобів синтезу моделей
4.3. Синтез багатошарових моделей
4.3.1. Загальні положення
4.3.2. Особливості багатошарового моделювання об'єктів моніторингу
4.3.3. Визначення структури багатошарових моделей
4.4. Суміщеність сигналів в алгоритмах багатошарового моделювання
4.4.1. Критерії суміщеності структур моделей попереднього шару
4.4.2. Розрахунок граничних показників якості багатошарових моделей
4.5. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИЦІ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПЕРЕТВОРЕННЯ МОНІТОРИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Принципи проектування прикладної інформаційної технології у вигляді автоматизованої системи багаторівневого моніторингу
5.1.1. Структура системи
5.1.2. Підсистема збору первинних даних
5.1.3. Координатор
5.1.4. Модуль використання моделей
5.1.5. Принципи програмної реалізації ЕСС
5.2. Перетворення вимірювальної інформації
5.2.1. Особливості моделювання об'єктів електрохімічних вимірювань
5.2.2. Принципи вимірювання на основі індуктивного моделювання
5.2.3. Багатомодельність об'єкта вимірювання
5.2.4. Індуктивне моделювання в інверсійній вольтамперометрії
5.3. Моніторинг стану економіки України
5.4. Багаторівневе перетворення моніторингової інформації в регіональних системах державного управління
5.5. Моніторинг станів кардіологічних хворих
5.6. Створення дидактичних систем підготовки науковців за принципами ЕСС
5.7. Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК