Вы здесь

Післяінфарктне ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції і шляхи його корекції

Автор: 
Гребеник Мар\'ян Васильович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000232
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1.СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКУ І ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
(огляд літератури) .
1.1. Епідеміологічні та клініко-патогенетичні аспекти поєднання інфаркту міокарда та хронічного обструктивного захворювання легень .
1.2. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда в умовах хронічної бронхіальної обструкції
1.3. Сучасне вчення про післяінфарктне ремоделювання серця. 1.4. Роль, клінічне значення артеріальної гіпертензії при інфаркті міокарда та при хронічному обcтруктивному захворюванні легень .
1.5. Проаритмогенна активність міокарда в післяінфарктний період та вплив бронхолегеневої патології на аритмогенез
1.6. Проблеми лікування інфаркту міокарда в умовах хронічної бронхіальної обструкції .
1.7. Прогнозування наслідків патології в сучасній медицині, оцінка якості життя
РОЗДІЛ 2.МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Клінічні методи дослідження 2.2. Лабораторні та інструментальні методи дослідження 2.3. Методи лікування . 2.4. Патоморфологічне дослідження серця 2.5. Статистична обробка результатів дослідження
РОЗДІЛ 3.КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ .
3.1. Клінічна характеристика хворих на інфаркт міокарда 3.2. Морфометричні характеристики серця при розвитку інфаркту міокарда в умовах хронічної бронхіальної обструкції
3.3. Клінічні особливості перебігу гострого періоду інфаркту міокарда в умовах хронічної бронхіальної обструкції .
3.4. Загальна характеристика хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень та артеріальною гіпертензією .
РОЗДІЛ 4.ПІСЛЯІНФАРКТНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ ПРИ ТРИВАЛОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ
4.1. Загальні риси післяінфарктного ремоделювання серця 4.2. Особливості ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда із супутньою артеріальною гіпертензією .
4.3. Післяінфарктне ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції
4.4. Післяінфарктне ремоделювання серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень і системну артеріальну гіпертензію
РОЗДІЛ МЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ПІСЛЯІН-ФАРКТНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
5.1. Вплив медикаментозного комплексу із включенням селективних ?-аденоблокаторів на морфометричні характеристики серця при довготривалому лікуванні хворих на інфаркт міокарда та супутнє хронічне обструктивне захворюванням легень
5.2. Ефективність медикаментозного комплексу із включенням недігідропіридинових антагоністів кальцієвих каналів при довготривалому лікуванні хворих на інфаркт міокарда та супутнє хронічне обструктивне захворювання легень
РОЗДІЛ БЕЗПОСЕРЕДНІ ТА ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
6.1. Виживання хворих після перенесеного інфаркту міокарда, можливості прогнозування при багаторічному спостереженні
6.2. Вплив хронічного обструктивного захворювання легень на виживання хворих.
6. Проаритмогенна активність у хворих на інфаркт міокарда і хронічне обструктивне захворювання легень, її вплив на виживання та віддалений прогноз
6.4. Оцінка якості життя, безпосередні та віддалені наслідки післяінфарктного ремоделювання серця в умовах хронічної бронхіальної обструкції під впливом диференційованої терапії. .
РОЗДІЛ АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТА-ТІВ .
ВИСНОВКИ .
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ .
СПИСОК