Вы здесь

Морфофункціональні закономірності адаптаційних і дизадаптаційних змін серцевого м’яза при його токсичних ураженнях

Автор: 
Пришляк Антоніна Михайлівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000247
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.Перелік умовних позначень
Вступ
Розділ 1.
1.1.
1.2.
Розділ 2.
2.1.
2.2.
Розділ 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Розділ 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Розділ 5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Вплив екзогенних токсичних факторів на стан серцево-судинної системи (огляд літератури).
Сучасні погляди на патоморфогенез токсичних уражень міокарда.
Особливості пошкодження органів і систем в залежності від реактивності організму
Матеріали і методи дослідження
Матеріали досліджень.
Морфологічні методи дослідження.
Морфофункціональні особливості серця інтактних тварин
Масометрична характеристика серця білих щурів з різною чутливістю до гіпоксії
Планіметрична та об'ємна характеристика камер серця контрольної групи тварин з різною стійкістю до гіпоксії
Гістостереометричне вивчення неураженого серця білих щурів
Судинне русло неураженого міокарда білих щурів з різною стійкістю до гіпоксії
Структурно-функціональні зміни в частинах серцевого м'яза дослідних тварин при дії на їхній організм хлориду кадмію.
Масометрична характеристика камер серця експериментальних тварин.
Особливість ремоделювання камер серця білих щурів при дії на організм хлориду кадмію
Гістостереометрична характеристика частин міокарда білих щурів при дії на організм хлориду кадмію
Морфологічні особливості судинного русла серцевого м'яза білих щурів при дії на організм хлориду кадмію
Структурно-функціональні зміни в серцевому м'язі білих щурів при дії на організм чотирихлористого вуглецю.
Масометрична характеристика камер серця дослідних тварин при дії на організм чотирихлористого вуглецю.
Планіметричні та об'ємні параметри камер серця дослідних тварин при дії на організм чотирихлористого вуглецю.
Гістостереометрична характеристика камер серця білих щурів при дії на організм чотирихлористого вуглецю
Морфологічні особливості судинного русла серцевого м'яза білих щурів при дії на організм чотирихлористого вуглецю .
Морфометричні дослідження ультраструктур міокарда компенсаторних та некомпенсованих сердець при ураженні чотирихлористим вуглецем.
Аналіз та узагальнення результатів дослідження.Висновки.Список