Вы здесь

Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України (економіко-географічне дослідження)

Автор: 
Палеха Юрій Миколайович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000271
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
1.1. Вартість територій населених пунктів як економічна та економіко-географічна категорія.
1.2. Світовий досвід визначення вартості територій населених пунктів та їх оцінки.
1.3. Історія дослідження вартості земель та територій в Україні.
1.4. Особливості оцінки вартості територій (земель) різного функціонального використання.
1.5. Методологічні підходи до визначення вартості територій населених пунктів України.
Висновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ
2.1. Розвиток міських поселень та їх вплив на формування вартості територій.
2.2. Фактори, що впливають на вартість територій населених пунктів.
2.3. Основні методи наукового дослідження.
2.4. Геоінформаційні системи - технологічна основа встановлення вартості територій населених пунктів.
2.5. Методика дослідження формування вартості територій населених пунктів та її географічної диференціації.
Висновки до
розділу 2.
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ
3.1. Регіональні відмінності вартості територій населених пунктів України.
3.2. Економіко-географічна характеристика найбільших міст України за умовами формування та диференціації вартості їх території.
3.3. Особливості формування та диференціації вартості території малих населених пунктів.
3.4. Типізація населених пунктів за особливостями внутрішньої економіко-географічної диференціації території.
3.5. Географічний аналіз локальних факторів, що впливають на вартість міської території.
Висновки до
розділу 3.
РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВАРТОСТІ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ
4.1. Нормативна грошова оцінка.
4.2. Експертна грошова оцінка земельних ділянок.
4.3. Оцінка інвестиційної привабливості населених пунктів.
4.4. Напрямки підвищення ефективності впливу вартості території на містобудівний розвиток
4.5. Напрямки реформування нормативно-правової бази оцінки земель населених пунктів.
Висновки до
розділу 4.
ВИСНОВКИ
СПИСОК