Вы здесь

Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століть)

Автор: 
МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василвна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000287
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. КОНТЕКСТ НАРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ МЕТОДОЛОГІЇ .
1.1. Інтенційність: автор як основа цілісності твору .
1.1.1. Автор - центр твору
1.1.2. Автор - функція в дискурсі літературної комунікації
1.1.3. Спроба компромісу в праві автора та автономності твору .
1. 2. Суб'єктивність: право та обов'язок читача
1.2.1. Перше прочитання літературного твору
1.2.2. Рецепція літературного твору: артикуляція діалогу . .
1.2.3. Інтерпретація літературного твору: інтелектуальне чи естетичне змагання читача з автором
1.2.4. Читацькі стратегії
1.2.5. Рецептивно-інтерпретаційна перспектива
1.3. Інтерсуб'єктивність: наратор у матерії тексту .
1.3.1. Методологічна основа дослідження наративної природи твору . .
1.3.2. Термінологічна парадигма наративного дискурсу .
1.3.3. "Запаморочення": синхронність традиційного, структуралістського та семіотичного підходів до тексту в його наративній парадигмі
Висновки до
розділу 1
РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ І НАРАЦІЯ:
ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ АСПЕКТ
2.1. Український літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст. в теоретико-методологічному осмисленні
2.2. Жанрово-тематична і стильова конфігурація української малої прози кінця ХІХ - початку ХХ століть .
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. ТИПОЛОГІЯ НАРАТОРА В УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ .
3.1. Наративна структура малої прози в українській літературі зламу ХІХ - ХХ століть .
3.2. Авторська розповідь першого рівня (гетеродієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації)
3.3. Авторська розповідь другого рівня (гетеродієгетичний наратор у інтрадієгетичній ситуації) .
3.4. Персонажна розповідь першого рівня (гомодієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації) .
3.5. Персонажна розповідь другого рівня (гомодієгетичний наратор в інтрадієгетичній ситуації) .
Висновки до
розділу .
ВИСНОВКИ
СПИСОК