Вы здесь

Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини)

Автор: 
Павленко Ірина Яківна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000325
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Вступ
Збирання та дослідження фольклору
Нижньої Наддніпрянщини
РОЗДІЛ
Історичні жанри українського фольклору
1.1. Легенди та перекази у фольклористичному дискурсі
1.2. Жанрова специфіка історичних легенд та переказів
1.3. Історична пісня як жанр усної епіки
1.4. Історичні пісні та перекази
РОЗДІЛ
Особливості фольклорної трансмісії на теренах
історичного Запорожжя
РОЗДІЛ
Регіональна специфіка героя історичної прози
3.1. Міфологічні персонажі
3.2. Запорожці в легендах
3.3. Сірко: ім’я та герой
3.4. Легенди та перекази про походження запорожців
3.5. Запорожці у переказах. Запорожець/сучасник
РОЗДІЛ
Динаміка зміни хронотопу в легендах та переказах
4.1. Основні конотації та регіональна специфіка
концептів часу і простору
4.2. Хронотоп Запорожжя та соціально-утопічні
мотиви народної прози
4.3. Зміна просторових уявлень в усних прозових
наративах про післякозацькі часи
РОЗДІЛ
Специфіка формування та трансформації топонімічних
мотивів
.
РОЗДІЛ
Динаміка функціонування історичної пісенності
6.1. Історичні пісні Запорожжя
6.2. Історична пісенність післякозацької доби
6.2.1. Пісні про руйнування Січі:
зміни героя та аксіології
6.2.2. Пісенні новотвори
6.3. Стан та форми історичної пісенності
у ХХ – на початку ХХІ ст.
6.3.1. Сучасне побутування історичних пісень
Запорожжя
6.3.2. Історична пісенність нової доби
Висновки
Список