Вы здесь

Лімносистеми Українського Полісся: регіональні закономірності та особливості оптимізації.

Автор: 
Ільїн Леонід Володмирович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000339
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………
Розділ 1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВОДОЙМ УПОВІЛЬНЕНОГО ВОДООБМІНУ
(ЛІМНОСИСТЕМ) УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ…………………
1.1. Поняттєво-термінологічна і дослідницька система „Геоекологія
водойм уповільненого водообміну регіону”…………………….
1.2. З історії дослідження водойм Українського Полісся………………
1.3. Класифікації малих водойм як наукова база
їх геоекологічних досліджень та синтезу лімнолого-
географічних знань.………………………………………………….
1.4. Геоекологічний моніторинг лімносистем……………….….……
1.5. Методичні основи і алгоритм дослідження……………………….
Висновки до
розділу ……………………………………………………
Розділ 2. ЧИННИКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТАНІВ
І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДОЙМ УКРАЇНСЬКОГО
ПОЛІССЯ………………………………………………………………
2.1. Природні умови й чинники функціонування лімносистем
Українського Полісся………………………………………………….
2.2. Закономірності поширення малих водойм в Українському
Поліссі й Україні……………………………………………………
Висновки до
розділу ……………………………………………………
Розділ 3. ЛІМНОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДОЙМ
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ………………………………………
3.1. Лімнолого-географічні характеристики водойм…………………….
3.2. Водойми Українського Полісся як середовище
осадонагромадження.…………………………………………….…
3.2.1. Особливості утворення і нагромадження відкладів у
водоймах………………………………………………………
3.2.2. Поширення і типізація лімногеохімічних осадових
комплексів. Геохімічні індикатори
стану лімносистем…………………………………………
Висновки до
розділу ……………………………….………………….
Розділ 4. ТЕХНОГЕННІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
У ВОДОЙМАХ УРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ…………………
4.1. Оцінювання змін стану водойм під впливом
господарської діяльності…………………………………………
4.2. Аналіз динаміки лімнічних параметрів…………….…………….
4.3. Вплив структури земельних угідь водозборів на стан
водойм………………………………………………………………
4.4. Джерела надходження і види токсичних речовин
у лімносистемах…………………………………………………….
4.5. Геоекологічні аспекти добування та використання органо-
мінеральної сировини………………………………………………
4.6. Вплив техногенезу на сучасний озерний седиментогенез………
4.7. Наслідки техногенних трансформацій стану лімносистем……….
Висновки до
розділу ………………………………………………….
Розділ 5. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ СИНТЕЗ ЗНАНЬ
ПРО ВОДОЙМИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ……………….
5.1. Типізація водойм……………………………………………………
5.2. Інтегральне оцінювання природних ресурсів водойм
Українського Полісся………………………………………………
5.1.1. Водні ресурси………………………………………………
5.1.2. Органо-мінеральні ресурси……………………….……….
5.1.3. Рекреаційні ресурси………………………………….…….
5.3. Конструктивно-лімнологічні основи раціонального
використання й охорони ресурсів малих водойм…………………
5.3.1. Розвиток, прогноз і управління лімносистемами…………
5.3.2. Оптимізація природокористування………
5.3.3. Наукові засади, методи, заходи відновлення
(оздоровлення) лімносистем регіону………………………
Висновки до
розділу ……………………………………………………
ВИСНОВКИ….……………………………………………
СПИСОК