Вы здесь

Категорія Sacrum у художній прозі ХХ-ХХІ століть.

Автор: 
Набитович Ігор Йосипович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000345
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
КАТЕГОРІЯ SACRUM І ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА.
1.1. Категорія sacrum та художня література: дескрипція структури та стратегії
досліджень.
1.2. Біблія та Книга природи: народження сучасного роману з музики духу sacrum.
1.3. Біблійний ґлокалізм versus літературна традиція та інтертекстуальність: назад у майбутнє
1.4. Біблійні стилізації як стилетворчий засіб в українській прозі ХХ
віку
1.5. Теологія і письменство. Художня література ХХ-ХХІ століть як locus
theologicus.
РОЗДІЛ 2.
ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
2.1. Концепт смерти як модерністичний проект у художній прозі Ольги Кобилянської та Владислава Реймонта
2.2. Антиципаційна архітектоніка містичної новели Юрія Клена "Акація"
2.3. Поетика концепту чуда у романах Наталени Королевої "Quid est Veritas?"
та Романа Брандштаттера "Ісус з Назарету".
РОЗДІЛ 3.
ПРИЯВНІСТЬ СТРУКТУРИ SACRUM ТА ЇЇ РАЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ.
3.1. Антропологічні аспекти сакрального
3.1.1. Інфернальне в людській екзистеції: зустріч людини з дияволом у повісті Наталени Королевої ""
3.1.2. Дискурс Ґрааля: християнський символізм у романі Наталени Королевої "Quid est Veritas?" та постмодерна парадиґма образу-симулякра в романі Дена Брауна "Код да Вінчі".
3.1.3. Палімпсести sacrum в історичній прозі Уладзіміра Караткевича.
3.2. Жанровий рівень вираження sacrum та поетика сакрохронотопу
3.2.1. Sacrum ґенології художньої прози Наталени Королевої
3.2.2. Теологічний роман як жанровий різновид ("Щоденник сільського кюре" Жоржа Бернаноса та "Спокутник і ключі землі" Василя Барки)
3.2.3. Світи sacrum і profanum у романі Василя Барки "Жовтий князь"
3.2.4. Місто як сакральний топос: семантична й поетикальна парадиґматика
концепту Єрусалима в українській художній прозі ХХ віку.
РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЯ САКРАЛЬНОГО ЯК ПРОЕКТ ХУДОЖНЬОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ.
4.1. Вияви дуальності та парадиґматика sacrum'y в повістях Пера
Лаґерквіста.
4.2. Дискурс мистецтва-як-sacrum у романі Германа Гессе "Степовий
вовк"
4.3. Енантіодромія sacrum і profanum у художньому тексті (на прикладі новели Юрія Клена "Пригоди Архангела Рафаїла").
ВИСНОВКИ.
СПИСОК