Вы здесь

Високопаралельні алгоритми та засоби для розв'язання задач масових арифметичних і логічних обчислень

Автор: 
Яджак Михайло Степанович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000423
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік скорочень
Вступ .
Розділ 1. Чисельні алгоритми та засоби розв'язання задач масових
арифметичних і логічних обчислень
1.1. Задачі масових обчислень
1.2. Аналіз і перспективи розвитку паралельних обчислювальних систем
1.3. Огляд основних підходів, методів та алгоритмів для
розв'язування задач масових обчислень
1.4. Висновки до
розділу
Розділ 2. Побудова оптимальних алгоритмів розв'язання задач цифрової
фільтрації .
2.1. Формулювання задач цифрової фільтрації
2.2. Оптимальні систолічні алгоритми виконання одновимірної
цифрової фільтрації
2.3. Моделювання та дослідження режимів виконання обчислень
під час розв'язування одновимірної задачі
2.4. Побудова оптимального за швидкодією паралельноконвеєрного
алгоритму розв'язування двовимірної задачі цифрової фільтрації .
2.5. Оптимальний алгоритм розв'язування тривимірної задачі
та його узагальнення для задач більшої вимірності .
2.6. Висновки до
розділу
Розділ 3. Розробка оптимальних алгоритмів розв'язування задач
багаторазової каскадної цифрової фільтрації
3.1. Формулювання задач багаторазової каскадної цифрової фільтрації .
3.2. Оптимальні систолічні алгоритми розв'язання одновимірної задачі
3.3. Оптимальні за швидкодією паралельноконвеєрні алгоритми виконання одно- та двовимірної багаторазової каскадної фільтрації
3.4. Побудова оптимального алгоритму розв'язування просторової
задачі
3.5. Висновки до
розділу
Розділ 4. Побудова ефективних паралельних алгоритмів розв'язання задач
цифрової фільтрації у разі задання обмежень .
4.1. Типи обмежень під час розв'язування задач цифрової
фільтрації
4.2. Вирішення проблеми організації квазісистолічних обчислень в одновимірному випадку за умови обмеження кількості вихідних
каналів обміну
4.3. Розробка паралельноконвеєрних алгоритмів розв'язання дво- і
тривимірної задачі цифрової фільтрації у разі обмежень на кількість
каналів обміну .
4.4. Вирішення проблеми редукції паралелізму під час розв'язання
одновимірної задачі
4.5. Алгоритми з обмеженим паралелізмом для розв'язування дво- і
тривимірної задачі цифрової фільтрації .
4.6. Висновки до
розділу
Розділ 5. Організація паралельних обчислень у нейронних мережах
5.1. Нейронні мережі та проблема організації масових обчислень
5.2. Паралельні обчислення у мережах прямого поширення
5.3. Організація паралельноконвеєрних обчислень у мережах з
проективними та латеральними зв'язками
5.4. Висновки до
розділу
Розділ 6. Аналіз та моделювання паралельних алгоритмів виконання
масових обчислень .
6.1. Оцінки кількості операцій та прискорення систолічних
алгоритмів .
6.2. Аналіз оптимальних за швидкодією та використанням пам'яті паралельноконвеєрних алгоритмів
6.3. Оцінки прискорення паралельних алгоритмів розв'язування
задач цифрової фільтрації у разі обмежень .
6.4. Аналіз паралельних алгоритмів обчислень у нейронних
мережах .
6.5. Моделювання на ПЕОМ паралельноконвеєрних алгоритмів та
алгоритмів з обмеженим паралелізмом
6.6. Висновки до
розділу
Розділ 7. Архітектура обчислювальних засобів для реалізації паралельних
алгоритмів масових обчислень .
7.1. Деякі систолічні обчислювальні структури для виконання
алгоритмів розв'язування одновимірної задачі цифрової фільтрації .
7.2. Квазісистолічні обчислювальні структури, що реалізують
оптимальні за швидкодією алгоритми розв'язання задач фільтрації
7.3. Обчислювальні засоби для виконання паралельних алгоритмів цифрової фільтрації у разі обмежень .
7.4. Структури для виконання обчислень у нейронних мережах з проективними та латеральними зв'язками
7.5. Застосування клітинних автоматів для організації масових
арифметичних і логічних обчислень на бітовому рівні
7.6. Висновки до
розділу
Висновки .
Додаток А. Програмні модулі для моделювання на ПЕОМ режимів
обчислень під час розв'язування одновимірної задачі цифрової фільтрації
Додаток Б. Програмні модулі для моделювання деяких алгоритмів з обмеженим паралелізмом
Список