Вы здесь

Естетичний досвід як онтологічна проблема.

Автор: 
Павлова Олена Юріївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000459
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ
1.1. Вплив зміни ідеалу раціональності на розвиток естетичної теорії
1.2. Трансценденції естетичного в трансформаціях культури
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ДЕДУКЦІЯ ПОНЯТТЯ "ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД" ТА ЙОГО МОДАЛЬНОСТЕЙ
2.1. До дефініції поняття "досвід": ґенеза доцільності в логіці новоєвропейського раціоналізму
2.2. Значення формальної доцільності для трансцендентального припущення систематичної єдності досвіду
2.3. Естетичні перспективи інтеріоризації змісту досвіду
2.4. Естетичний досвід в структурі суміжних понять
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ РОЛЬ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ У СТАНОВЛЕННІ СТРУКТУРИ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
3.1. Принцип поєднання здібностей людини поза естетичним досвідом
3.2. Принцип поєднання людських здібностей в художній сфері
3.2.1. Генеалогія смаку: від часткового відчуття до естетичного судження.
3.2.2. Логіка абсолютизації естетичного досвіду в романтичному культі генія.
3.2.3. Геній та смак як два полюси автономного художнього поля.
3.3. Онтологічні засади естетичної єдності здібностей людини
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ЦІЛІСНЕ УТВОРЕННЯ. РЕАЛЬНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОГО Й ЕСТЕТИЗАЦІЯ РЕАЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ В ІСТОРИЧНИХ ТИПАХ КУЛЬТУРИ
4.1. Інваріанти синтезу реального й ідеального в класичній естетиці
4.2. Некласичні типи редукції трансцендентальної єдності реального та ідеального
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ЯК СТРАТЕГІЯ СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК
5.1. Політичний вимір естетичного досвіду в постнекласичному медіа-просторі
5.2. Естетичні пошуки філософії освіти: від просвітницьких мета-наративів до постсучасної ситуації
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК