Вы здесь

Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби.

Автор: 
Прокопов Денис Євгенійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000460
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП С.
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічна та джерельна база
дослідження хиби в історії філософської думки
1. 1. Огляд літератури за темою дисертації С.
1. 2. Теоретичні та методологічні основи дослідження С.
Висновки до першого
розділу С.
РОЗДІЛ 2. Новочасна модель "достовірного розуму" з позицій
пояснення можливостей хиби
2. 1. Розробка проблематики співвідношення мислення
і буття в європейській філософії Нового часу С.
2. 2. Раціоналістична та емпірична філософія в контексті
аналізу джерел хиби С.
Висновки до другого
розділу С.
РОЗДІЛ 3. Виміри тлумачення хиби як проблеми в емпіричній
традиції філософування ХVІІ - середини ХVІІІ століть
3. 1. Хиба та перспективи її нейтралізації в процесі універсалізації
наукового знання С.
3. 2. Дослідження хиби в роботах представників
класичного новочасного емпіризму
3. 2. 1. Аналіз ідеї хиби Дж. Локком С.
3. 2. 2. Хиба і проблема сприйняття в філософії Дж. Берклі С.
3. 2. 3. Хиба і пізнавальна здатність в скептицизмі Д. Юма С.
Висновки до третього
розділу С.
РОЗДІЛ 4. Тлумачення хиби в раціоналістичній
філософії Нового часу
4. 1. Аналіз хиби в дослідженнях Р. Декарта: проблема
співвідношення здатності пізнання та воління С.
4. 2. Афективна природа хиби в аспекті можливості
раціонального обмеження її впливу С.
4. 3. Тлумачення хиби як "помилки" в філософії Н. Мальбранша С.
Висновки до четвертого
розділу С.
Розділ 5. Мовний вимір дослідження хиби в класичній новочасній філософії
5. 1. Взаємозв'язок хиби та мови в емпіричній
філософії (Т. Гоббс) С.
5. 2. Хиба і комунікація: проект універсальної раціональної мови С.
Висновки до п'ятого
розділу С.
Розділ 6. Зв'язок класичної новочасної і просвітницької філософії в тлумаченні хиби
6. 1. Обґрунтування хиби в філософії К. А. Гельвеція С.
6. 2. Вплив класичної новочасної традиції на інтерпретацію хиби
в філософії Е. Кондільяка С.
Висновки до шостого
розділу С.
ВИСНОВКИ С.
СПИСОК