Вы здесь

Прогностичне значення клініко-гематологічних та імунологічних показників при неходжкінських злоякісних лімфомах із зрілих (периферичних) В-клітин

Автор: 
Сивак Любов Андріївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000461
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Сучасні погляди на прогнозування перебігу НХЛ
(огляд літератури)
1.1. Роль клініко-гематологічних та імунологічних факторів
в патогенезі В-НХЛ
1.2. Існуючі критерії прогнозування перебігу В-НХЛ
та відповіді на терапію
Розділ 2. Матеріали і методи дослідження
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
2.2. Методи дослідження
Розділ 3. Результати власних досліджень
3.1. Клініко-гематологічні особливості В-НХЛ із зрілих
(периферичних) В-клітин
3.2. Прогностичне значення відсотку CD+, HLA-DR+ та CD+
клітин у хворих на В-НХЛ із периферичних клітин
3.3. Показники клітинного і гуморального імунітету
та їх прогностичне значення у хворих на В-НХЛ
із зрілих лімфоїдних клітин
3.4. Стан апоптозу лімфоїдних пухлинних клітин
у хворих на НХЛ із зрілих В-клітин
3.5. Прогностичне значення рівня цитокінів
(інтерферонів та фактора некрозу пухлин) у хворих на В-НХЛ
із зрілих (периферичних) клітин
3.6. Роль вірусної інфекції в перебігу В-НХЛ
3.6.1. Вплив носійства віруса Епштейна-Барр на перебіг НХЛ
із периферичних (зрілих) В-клітин
3.6.2. Вплив інфікування вірусом гепатиту С на перебіг
В-НХЛ із зрілих (периферичних) клітин
3.7. Патогенетичне обґрунтування модифікації схем лікування
хворих на В-НХЛ
3.8. Значення прогностичних чинників в ефективності
лікування хворих на В-НХЛ
Розділ 4. Аналіз і узагальнення результатів дослідження
Висновки
Практичні рекомендації
Список