Вы здесь

Комплексне хірургічне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Автор: 
Шкварковський Ігор Володимирович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000465
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень, символів і скороченьВступ
Розділ 1.Огляд літератури за темою і вибір напрямків дослідження1.1.Анатомо-фізіологічні особливості стравохідно-шлункового переходу1.2.Класифікація та сучасні погляди на механізм виникнення шлунково-стравохідного рефлюксу1.3.Клініка рефлюксної хвороби стравоходу та сучасні методи діагностики1.4.Методи консервативного лікування рефлюкс-езофагіту1.5.Сучасні підходи та вибір способу оперативного лікування шлунково-стравохідного рефлюксу
Розділ 2.Матеріали та методи дослідження2.1.Клінічна характеристика груп хворих2.2.Загальна характеристика топографо-анатомічного дослідження2.3.Експериментальне дослідження2.4.Методи досліджень2.4.1.Рентгенологічне поліпозиційне дослідження2.4.2.Фіброезофагогастродуоденоскопічне дослідження2.4.3.Дослідження рН в абдомінальному відділі стравоходу2.4.4.Біохімічні дослідження
Розділ 3.Топографо-анатомічне обгрунтування способу лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та грижі стравохідного отвору діафрагми з використанням полімерних матеріалів
Розділ 4.Експериментальне дослідження способу лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та грижі стравохідного отвору діафрагми4.1.Показники про-та антиоксидантного стану тканин шлунково-стравохідного переходу за умов експериментальної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби4.2.Гістопатологічне дослідження тканин гастроезофагеального переходу в умовах експериментальної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Розділ 5.Ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Розділ 6.Розробка алгоритму діагностичної програми та вибору лікувальної тактики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Розділ 7.Результати лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з використанням різних методів оперативної корекції7.1.Оцінка результатів трансабдомінальних методів корекції шлунково-стравохідного рефлюксу7.2.Порівняльна характеристика лапароскопічної, лапаротомної та торакотомної фундоплікації в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Розділ 8.Клінічне застосування інвагінаційної езофагогастроплікації з пластикою гриж стравохідного отвору діафрагми полімерним імплантатом у лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Розділ 9.Аналіз та узагальнення результатів дослідженняВисновкиРекомендації щодо наукового і практичного використання здобутих результатівСписок