Вы здесь

Дослідження фізико-хімічних особливостей та розробка поліреагентних способів позапічної обробки конвертерної сталі поліпшеної якості

Автор: 
Мельник Сергій Григорович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000471
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст дисертації викладений в публікаціях. З них основними є брошура, статті ( - без співавторства), у тому числі ? у виданнях, затверджених ВАК України, матеріалів Міжнародних конференцій, авторських свідоцтв і патентів на винаходи, посилання на які наведені в авторефераті.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу,
розділів, висновків, бібліографічного списку з найменувань і додатків. Обсяг роботи сторінок комп'ютерного тексту, у тому числі малюнків і таблиці.
ОСНОВНИЙ ВМІСТ РОБОТИ
У вступі дана загальна характеристика роботи, обгрунтована актуальність