Вы здесь

Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть)

Автор: 
Мельник Анатолій Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000504
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічний інструментарій соціально-філософського осмислення історії.
1.1. Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально-філософській думці.
1.2. Джерела і стан розробки теми дисертації в науковій літературі
1.3. Методологічна основа дослідження
Висновки до
розділу 1
РОЗДІЛ II. Зміна парадигм соціально-філософської рефлексії історії на рубежі ХІХ-ХХ століть
2.1. Світоглядно-методологічні підходи до розуміння історії в українській
філософській думці на рубежі ХІХ-ХХ ст.
2.2. Марксистська та немарксистська теорії історичного процесу: альтернативи філософсько-історичного пізнання.
Висновки до
розділу 2.
РОЗДІЛ III. Історія України як предмет теоретико-філософських, ідеолого-політичних дискусій і поле політичної боротьби
3.1. Інтерпретація історії як поле зіткнення та засіб боротьби соціально-політичних сил в Україні.
3.2. Європейський і євразійський вектори розвитку історії як історичний вибір і ознака світоглядно-цивілізаційного розколу України.
3.3. Виховання історичним знанням: проблема єдності історії, освіти і культури
Висновки до
розділу 3.
РОЗДІЛ IV. Світова історія в контексті сучасного українського соціально-філософського дискурсу.
4.1. Сучасна світова "філософія історії" та її вплив на суспільну думку в Україні
4.2. Світові та європейські інтеграційні процеси в українському соціально-філософському та історико-світоглядному дискурсі
4.3. Творення української історії: єдність теорії і практики.
Висновки до
розділу 4.
ВИСНОВКИ .
СПИСОК