Вы здесь

Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: політико-культурний вимір (на прикладі України, Росії та Польщі)

Автор: 
Поліщук Ігор Олексійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000507
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ
1.1. Електоральний процес як феномен демократичного розвитку
1.2. Домінантні фактори електорального процесу: методологічний аспект
1.3. Сутність політичної культури: ретроспективний огляд концептуальних підходів
1.4. Базові характеристики електоральної культури.
Висновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ.
2.1. Політико-культурні детермінанти історичного процесу українського державотворення.
2.2. Українська демократична традиція у виборчому процесі
2.3. Регіональна історична специфіка виборчого процесу в Україні.
2.4. "Помаранчева революція" як етап демократизації культури політичних виборів українського суспільства.
Висновки до
розділу 2.
РОЗДІЛ 3. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЕЛЕКТОРАТУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН (ДОСВІД УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА ПОЛЬЩІ)
3.1. Еволюція електорального процесу незалежної України.
3.2. Політичні технології у виборчому процесі України: від маніпулювання масовою свідомістю до "навчання" електорату
3.3. Політико-культурний чинник електорального процесу пострадянської Росії: кореляція авторитарної традиції та демократичної модернізації
3.4. Співіснування ліберально-демократичних та соціалістично-патерналістських цінностей у культурі виборчого процесу постсоціалістичної Польщі.
Висновки до
розділу 3.
РОЗДІЛ 4. ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА ПОЛЬЩІ)
4.1. Політичні знання і свідомий вибір як домінантні чинники формування демократичної електоральної культури.
4.2. Політико-культурна траєкторія трансформацій електорального процесу України, Росії та Польщі: компаративістський контекст.
4.3. Специфіка взаємодії електоральної культури та політичного режиму в сучасній Україні
4.4. Тенденції становлення культури виборчого процесу в Україні: прогностичний ракурс.
Висновки до
розділу 4.
ВИСНОВКИ.
ДОДАТКИ.
СПИСОК