Вы здесь

Моделі, методи та засоби адаптації інформаційних технологій підтримки прийняття рішень і навчання до когнітивних можливостей користувачів.

Автор: 
Ус Михайло Федорович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000515
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОГНІТИВНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ "КОРИСТУВАЧ-КОМП'ЮТЕР"
1.1. Неокласичні та соціокультурні аспекти розвитку інфокомунікаційних технологій
1.2. Стан досліджень та створення дружнього інформаційного середовища в інформаційних технологіях
1.3. Проблеми адаптивного управління в інформаційних технологіях на основі знань
1.4. Особливості організації програмних засобів контролю знань
1.5. Представлення знань для інформаційних технологій навчання користувачів
1.6. Проблеми адаптації інформаційних технологій до персональних характеристик користувачів
1.7. Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ
СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ЗДОБУТТЯ ТА ОБРОБКИ ЗНАНЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
2.1. Застосування когнітивних моделей користувача для моделювання інформаційної взаємодії
2.2. Формально-логічна та абстрактна моделі діалогу
2.3. Модель інформаційної взаємодії "користувач-комп'ютер" на основі оцінки повноти інформації
2.4. Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ
ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЗНАНЬ В АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
3.1. Інформаційні та комунікаційні складові сприйняття знань в інформаційних системах навчального призначення
3.2. Моделювання учня та тьютора для побудови інформаційних технологій підтримки навчання
3.3. Модель представлення знань для синтезу тестів
3.4. Метод автоматичного формування тестів на основі моделі предметних знань та засобів онтологічної інженерії
3.5. Висновки до третього
розділу
РОЗДІЛ
МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АДАПТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО КОГНІТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРИСТУВАЧА
4.1. Когнітивні і мотиваційні компоненти навчання користувачів інформаційних систем
4.2. Визначення стильових та продуктивних характеристик. Адаптація навчальних епізодів
4.3. Моніторинг стану користувача за просодичними ознаками
4.4. Організація автоматизованих інформаційних систем для реалізації адаптивних технологій АСН та СППР
4.5. Висновки до четвертого
розділу
РОЗДІЛ
ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВЧАННЯ
5.1. Розробка мультиагентної адаптивної системи підтримки прийняття рішень
5.2. Застосування діалогових процедур обробки даних в інформаційних технологіях підтримки прийняття рішень
5.3. Програмні засоби адаптації до когнітивного стану користувача
5.4. Програмні агенти адаптації інформаційних технологій СППР на основі оцінки невизначеності
5.5. Програмний засіб візуалізації даних для адаптації інформаційного потоку
5.6. Висновки до п'ятого
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК