Вы здесь

Наукове обґрунтування оптимізації системи інтенсивної медичної допомоги населенню України

Автор: 
Князевич Василь Михайлович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000518
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік скорочень
ВСТУП
РОЗДІЛ Основні засади інтенсивної медичної допомоги
1.1. Організація служби швидкої невідкладної та інтенсивної
медичної допомоги
1.2. Інтенсивна медична допомога при травмуванні
1.3. Медична допомога при надзвичайних ситуаціях
1.4. Інтенсивна медична допомога при невідкладних станах з боку
внутрішніх органів
1.5. Надання швидкої та інтенсивної медичної допомоги дітям
1.6. Інтенсивна медична допомога при порушенні метаболічних
процесів і обміну речовин
1.7. Про необхідність подальших досліджень
РОЗДІЛ Програма, обсяги і методи дослідження
РОЗДІЛ Характеристика структури та ресурсного забезпечення
служби інтенсивної терапії лікувально-профілактичних
закладів ІІ-ІІІ рівнів надання медичної допомоги
дорослому населенню
3.1. Аналіз структури служби інтенсивної терапії лікувально-
профілактичних закладів ІІ-ІІІ рівнів надання медичної допомоги
дорослому населенню
3.1.1. Аналіз організації та структури служби анестезіології та
інтенсивної терапії обласних лікарень України
3.1.2. Аналіз організації та структури служби анестезіології та
інтенсивної терапії міських лікарень України
3.1.3. Аналіз організації та структури служби анестезіології та
інтенсивної терапії ЦРЛ України
3.2. Оцінка кадрового забезпечення служби інтенсивної терапії
лікувально-профілактичних закладів ІІ-ІІІ рівнів надання
медичної допомоги дорослому населенню
3.2.1. Оцінка кадрового забезпечення служби інтенсивної терапії
обласних лікарень
3.2.2. Оцінка кадрового забезпечення служби інтенсивної терапії
міських лікарень
3.2.3. Оцінка кадрового забезпечення служби інтенсивної терапії
ЦРЛ
3.3. Характеристика матеріально-технічного забезпечення служби
інтенсивної терапії лікувально-профілактичних закладів
ІІ-ІІІ рівнів надання медичної допомоги дорослому населенню
3.3.1. Характеристика матеріально-технічного забезпечення служби
інтенсивної терапії обласних лікарень
3.3.2. Характеристика матеріально-технічного забезпечення служби
інтенсивної терапії міських лікарень
3.3.3. Характеристика матеріально-технічного забезпечення служби
інтенсивної терапії ЦРЛ
3.4. Характеристика інформаційного забезпечення служби
інтенсивної терапії лікувально-профілактичних закладів
ІІ-ІІІ рівнів надання медичної допомоги дорослому населенню
3.5. Аналіз організації діяльності лікарень швидкої
медичної допомоги
Висновки за
розділом
РОЗДІЛ Організація невідкладної допомоги на ранньому
госпітальному етапі
4.1. Характеристика оснащення приймальних відділень лікувально-
профілактичних закладів ІІ-ІІІ рівнів
4.2. Характеристика оснащення приймальних відділень в лікувально-
профілактичних закладах ІІ рівня надання медичної допомоги
4.3. Характеристика оснащення приймальних відділень в лікувально-
профілактичних закладах ІІІ рівня надання медичної допомоги
Висновки за
розділом
РОЗДІЛ Вплив основних складових лікувально-діагностичного
процесу на летальність у відділеннях анестезіології
та інтенсивної терапії
Висновки за
розділом
РОЗДІЛ Результати соціологічного дослідження з оцінки лікарями
анестезіологами організації невідкладної медичної
допомоги та експертної оцінки клінічних протоколів
6.1. Результати соціологічного дослідження з оцінки лікарями
анестезіологами організації невідкладної медичної допомоги
6.2. Експертна оцінка протоколів надання медичної допомоги
за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"
Висновки за
розділом
РОЗДІЛ Обґрунтування потреби у фінансових ресурсах на
матеріально-технічне забезпечення під
розділів інтенсивної
терапії для дорослих
7.1. Розрахунки потреби у фінансових ресурсах для покриття дефіциту
в медичному обладнанні за рівнями надання інтенсивної допомоги,
відповідно до потужності лікарень та відносних ризиків
летальності у під
розділах ІТ
Висновки за
розділом
РОЗДІЛ Обґрунтування системи оптимізації інтенсивної
медичної допомоги населенню України
8.1. Теоретичне обґрунтування концептуальних підходів до
оптимізації надання інтенсивної медичної допомоги в лікувально-
профілактичних закладах загального профілю ІІ-ІІІ рівнів
надання медичної допомоги
8.2. Наукове обґрунтування моделі розвитку інтенсивної медичної
допомоги в Україні
8.3. Впровадження інноваційних підходів до організації інтенсивної
медичної допомоги в Україні
8.4. Експертна оцінка запропонованих інновацій
Висновки за
розділом
Аналіз та узагальнення результатів дослідження
Висновки
Практичні рекомендації
Список