Вы здесь

Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект.

Автор: 
Барабаш Юрій Григорович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000531
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ.
1.1. Державно-правові конфлікти: поняття, сутність, ключові ознаки
1.2. Державно-правовий конфлікт як об'єкт конституційно-правових досліджень.
1.3. Конфліктологічний підхід в конституційно-правовому регулюванні державно-владних відносин.
1.4. Категорія "конфлікт" та її використання в конституційному законодавстві
Висновки до
Розділу 1.
РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН ТА ДИНАМІКУ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ
2.1. Загальні фактори конфліктності в державно-владному середовищі: конституційно-правовий аналіз.
2.2. Дискреційні повноваження вищих органів влади: правова природа, конфліктогенний потенціал.
2.3. Конкуруюча компетенція як фактор конфліктності у взаємодії вищих органів влади.
2.4. Вплив моделі формування вищих органів влади на конфліктність в їх діяльності
Висновки до
Розділу 2.
РОЗДІЛ 3. КРИЗОВІ СТАНИ В ДЕРЖАВНО-ВЛАДНІЙ СФЕРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.
3.1. Конституційна реформа та стабільність конституційного ладу: конфліктно-правовий аналіз системного взаємозв'язку
3.2. Конституційна криза в Україні
3.3. Криза парламентаризму в сучасних умовах посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів .
Висновки до
Розділу 3
РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ (ЗАСОБИ) ПОПРЕДЖЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ
4.1. Загальна характеристика форм (засобів) попередження та врегулювання державно-правових конфліктів
4.2. Референдум як форма запобігання та врегулювання державно-правових конфліктів
4.3. Інститут розпуску парламенту: підстави, процедура, конфліктогенний потенціал.
4.4. Імпічмент вищим посадовим особам як форма врегулювання державно-правових конфліктів.
4.5. Парламентська відповідальність Уряду в системі форм врегулювання державно-правових конфліктів
Висновки до
Розділу 4.
ВИСНОВКИ.
СПИСОК