Вы здесь

Конституційний лад України та його роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування

Автор: 
Прієшкіна Ольга Василівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000568
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Доктринальні засади становлення та розвитку
конституційного ладу України .
1.1. Визначення дефінітивного поняття конституційного ладу України:
теоретичні аспекти .
1.2. Основи конституційного ладу в системі Конституції України .
1.3. Принципи засад конституційного ладу України: системний
підхід та змістовне навантаження
1.4. Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні
Української держави
1.5. Теоретичні та практичні аспекти гарантій
конституційного ладу України
Розділ 2. Конституційний лад України та його роль у становленні
Української держави
2.1. Правова держава Україна: конституційна характеристика .
2.2. Конституційна регламентація України як демократичної держави .
2.3. Українська держава в контексті соціальної парадигми
2.4. Визнання Української держави як суверенної та незалежної:
загальнотеоретичні аспекти
2.5. Розподіл єдиної державної влади як принцип засад
конституційного ладу України
Розділ 3. Демократичний потенціал конституційного ладу України:
інституційна характеристика .
3.1. Народний суверенітет як головна засада
конституційного ладу України
3.2. Людина, її права та свободи як найвища соціальна цінність
3.3. Принцип гласності та його роль у забезпеченні дієздатності
Української держави
3.4. Інститут громадянства та його роль у становленні
конституційного ладу України
3.5. Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу
України .
Розділ 4. Роль та значення місцевого самоврядування
у становленні та розвитку конституційного ладу України .
4.1. Місцеве самоврядування в політичній системі України:
теоретичні аспекти становлення та розвитку
4.2. Місцеве самоврядування як основоположний елемент
інституціоналізації конституційного ладу України
4.3. Органи самоорганізації населення як функціональний елемент
дієвості конституційного ладу України .
4.4. Проблеми конституційно-правової легалізації самоврядних
повноважень і системи гарантій місцевого самоврядування
та їх вплив на інституціоналізацію конституційного
ладу України
Розділ 5. Ідеологічні, соціально-економічні, політичні аспекти
конституційного ладу України в контексті розвитку
місцевого самоврядування .
5.1. Ідеологічні й національно-культурні аспекти основ
конституційного ладу України
5.2. Конституційний лад та економічні основи України:
взаємодія та розвиток .
5.3. Основи конституційного ладу та політична система України
5.4. Нормативно-правова база місцевого самоврядування
в аспекті конституційної реформи: актуальні проблеми
розвитку та вдосконалення .
5.5. Територіальна громада в політичній системі та системі місцевого
самоврядування України .
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .
ВСТУП
Важливим етапом в українському державотворенні й законотворчості, у розвитку українського суспільства та держави стало прийняття червня року нової Конституції України. Ця Конституція проголосила Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнала людину найвищою соціальною цінністю, утвердила реальне народовладдя. Вона підсумувала попередній розвиток суспільства й держави, створила об'єктивно необхідні правові основи їх функціонування й подальшого розвитку, зумовила незворотність цих процесів і нове ставлення до України інших держав, а також міжнародних органів і організацій.
Нова Конституція створила основу для якісно нової системи права України, всіх її галузей і насамперед такої провідної, фундаментальної галузі, як конституційне право України. Прийняті на основі Конституції та в розвиток її положень нові законодавчі акти сприяли становленню більшості основних інститутів конституційного права, насамперед конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, форм безпосередньої демократії, організації державної влади та місцевого самоврядування тощо.
Актуальність