Вы здесь

Телемедицина в травматології та ортопедії (концепція, клінічне застосування, ефективність).

Автор: 
Владзимирський Антон Вячеславович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000583
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стр.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВВСТУП
РОЗДІЛ 1. Світовий досвід та сучасний стан використання телемедицини в галузі ортопедії і травматології (аналітичний огляд літератури)1.1. Основні тенденції розвитку телемедицини в галузі ортопедії і травматології1.2. Наближення спеціалізованої та кваліфікованої ортопедо-травматологічної допомоги шляхом використання телемедицини1.3. Проблема якості діагностики ортопедо-травматологічної патології в телемедичних системах. Вплив телемедицини на діагностичний процес1.4.Клінічна та організаційна ефективність телемедицини в ортопедії і травматології1.5. Аналіз моделей та концепції використання телемедицини в галузі ортопедії і травматології
РОЗДІЛ 2. Матеріал та методи (дизайн дослідження)2.1. Загальна характеристика дослідження2.2. Вивчення діагностичної ефективності телемедицини в ортопедії і травматології2.3. Вивчення клініко-епідеміологічних характеристик пацієнтів, яких направляють на телеконсультування, та впливу телемедицини на лікувальний процес в ортопедії і травматології2.4. Вивчення анатомо-функціональних результатів лікування пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю з використанням телемедицини2.5. Статистична обробка результатів
РОЗДІЛ 3. Клініко-епідеміологічні характеристики пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю, яких направляють на телемедичне консультування. Уніфікація методики використання телемедичного консультування в ортопедії і травматології3.1. Характеристика пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю, яких направляють на телеконсультування3.2. Визначення специфічних показань до застосування телемедичного консультування в ортопедії і травматології3.3. Стандартизація методики телемедичного консультування в ортопедії і травматології3.4. Розробка стандартизованої методології оцінки ефективності телемедицини в ортопедії і травматології3.4.1. Класифікація та опис методів дослідження ефективності3.4.2. Критерії для оцінки і планування телемедичної діяльності в галузі ортопедії і травматології3.4.3. Комплексна оцінка ефективності телемедичного консультування пацієнта ортопедо-травматологічного профілю3.5. Науково-обгрунтована стандартизація цифрових ортопедо-травматологічних зображень та електронних медичних записів3.6. Єдина стандартизована методична схема використання телемедицини в ортопедії і травматології
РОЗДІЛ 4. Діагностична ефективність телемедицини: якість діагностики ортопедо-травматологічної патології в телемедичних системах, вплив телемедицини на діагностичний процес
РОЗДІЛ 5. Об'єктивізація впливу телемедицини на лікувальний процес в ортопедії і травматології
РОЗДІЛ 6. Вплив телемедичного консультування на рівень анатомо-функціональних результатів лікування пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю6.1.Анатомо-функціональні результати лікування після використання телемедичного консультування з метою формування лікувальної програми6.2. Когортне дослідження впливу телемедичного консультування на рівень анатомо-функціональних результатів6.3. Когортне ретроспективне вивчення анатомо-функціональних результатів лікування пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю при використанні різних методів невідкладних консультацій6.4. Сукупний аналіз наслідків лікування при використанні телемедицини та рутинних методів підтримки клінічних рішень6.5. Потенційні можливості підвищення ефективності клінічної діяльності лікарів - ортопедів-травматологів за допомогою міжфахових телемедичних консультацій
РОЗДІЛ 7. "Концепція клінічного використання телемедицини в галузі ортопедії і травматології" в сучасних умовах охорони здоров'я України7.1. Розробка "Концепції клінічного використання телемедицини в галузі ортопедії і травматології" в сучасних умовах охорони здоров'я України7.2. Приклад методичної реалізації "Концепції клінічного використання телемедицини в галузі ортопедії і травматології" в сучасних умовах охорони здоров'я України7.3. Проект галузевого протоколу на основі "Концепції клінічного використання телемедицини в галузі ортопедії і травматології" в сучасних умовах охорони здоров'я України
РОЗДІЛ 8. Узагальнення та аналіз результатів дисертаційної роботиВИСНОВКИПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСПИСОК