Вы здесь

Профспілки та політична система: специфіка взаємодії в сучасному суспільстві.

Автор: 
Тупиця Олег Леонідович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000605
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВЗАЄМОДІЇ ПРОФСПІЛОК І ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
1.1. Проблема політичного статусу профспілок у науковій літературі.
1.2. Синергетична методологія як засіб дослідження політичної ролі профспілок
1.3. Методика дослідження взаємодії профспілок та політичної системи
1.4. Політична система та профспілки як чинник зовнішнього середовища:
класичні моделі аналізу
Висновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ПРОФЕСІЙНА СТРАТИФІКАЦІЯ
СУСПІЛЬСТВА: БАЗОВІ МОДЕЛІ ВІДНОСИН
2.1. Історичні передумови політичної участі профспілок
2.2. Профспілки в політичній системі тоталітарного суспільства.
2.3. Профспілки в політичній системі ліберального демократичного
суспільства.
2.4. Профспілки в політичній системі перехідного суспільства
Висновки до
розділу 2
РОЗДІЛ 3. ПРОФСПІЛКИ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ:
ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ.
3.1. Профспілки та партійна складова політичної системи.
3.2. Роль і місце профспілок у системі громадянського суспільства
3.3. Роль і місце профспілок у взаємодії з органами державної влади
та місцевого самоврядування
3.4. Роль і місце профспілок у підсистемі групового
представництва політичних інтересів
Висновки до
розділу 3.
РОЗДІЛ 4. УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК У
ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.
4.1. Модель оптимального політичного статусу профспілок у сучасній
Україні
4.2. Нормативно-організаційні засоби оптимізації політичного статусу
профспілок у сучасній Україні.
4.3. Психологічні та етноментальні умови визначення політичного
статусу профспілок у сучасній Україні.
4.4. Політико-комунікаційні засоби оптимізації політичного статусу
профспілок у сучасній Україні.
4.5. Зовнішньополітичні передумови еволюції політичного статусу
профспілок у сучасній Україні
Висновки до
розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК