Вы здесь

Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні синдрому поліорганної недостатності

Автор: 
Підгірний Ярослав Михайлович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000615
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1.Сучасний погляд на патогенез синдрому поліорганної
дисфункції
1.2.Сучасні методи профілактики та лікування синдрому
поліорганної дисфункції.
1.3.Екстракорпоральні методи в комплексі інтенсивної
терапії синдрому полі органної дисфункції.
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1.Клінічна характеристика обстежених хворих
2.2.Обґрунтування методів дослідження
2.3.Статистичні методи дослідження
2.4.Принципи інтенсивної терапії та технології використаних екстракорпоральних методів.
РОДІЛ ЕФЕРЕНТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З СПОД.
3.1. Вибір антикоагулянтної терапії під час інтермітуючих
та пролонгованих операціях еферентної терапії.
3.1.1. Антикоагулянтна терапія під час інтермітуючих
діалізних технологій екстракопоральної детоксикації.
3.1.2. Антикоагулянтна терапія під час повільних
пролонгованих діалізних технологій екстракорпоральної
детоксикації
3.1.3.Антикоагулянтна терапія під час еферезних
технологій екстракорпоральної детоксикації
3. . Детоксикаційні можливості та вплив на гомеостаз хворих з
гострою нирковою дисфункцією інтермітуючої діалізної терапії.
3.2.1. Інтермітуючий гемодіаліз.
3.2.2. Інтермітуюча ізольована ультрафільтрація
3.2.3. Інтермітуюча гемофільтрація.
3.2.4. Інтермітуюча гемодіафальтрація.
3.3. Детоксикаційні можливості та вплив на гомеостаз хворих з
гострою нирковою дисфункцією повільних пролонгованих
діалізних технологій.
3.3.1. Пролонгованого повільний гемодіаліз
3.3.2. Повільна постійна гемодіафільтрація
3.4. Детоксикаційні можливості та вплив на гомеостаз хворих
з поліорганною дисфункцією еферезної терапії.
3.5. Детоксикаційні можливості та вплив на гомеостаз хворих
з поліорганною дисфункцією альбумінового діалізу.
Розділ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСІ
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ЗІ СПОД ПРИ УРАЖЕННІ НИРОК
4.1. Компенсована гостра ниркова дисфункція
4.2. Декомпенсована гостра ниркова дисфункція
4.3. Ниркова неспроможність
РОЗДІЛ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСІ
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ЗІ СПОД ПРИ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ
5.1. Компенсована гостра печінкова дисфункція
5.2. Декомпенсована гостра печінкова дисфункція
5.3. Печінкова неспроможність
Розділ ПРОТЕЗУВАННЯ ГАСТРО-ІНТЕСТІНАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ.
6.1. Компенсована гастро-інтестінальна дисфункція
6. Декомпенсована гастро-інтестінальна дисфункція
6.3.Гастро-інтестінальна неспроможність
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК