Вы здесь

Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)

Автор: 
Сухий Петро Олексійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000630
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ
1.1. Агропродовольчий комплекс як об'єкт суспільно-географічної
науки, його структура, зв'язки та роль у стратегії регіонального
розвитку України
1.2. Територіальна організація комплексу як предмет його дослідження
1.3. Інтеграційні процеси в агропродовольчому комплексі
на сучасному етапі
1.4. Методи, методичні основи та підходи суспільно-географічного
вивчення агропродовольчих комплексів
1.5. Економіко-математичні моделі прогнозування оптимальної структури виробництва в агропродовольчих комплексах
1.6. Дослідження структури, функцій і основних чинників формування агропродовольчого ринку
Висновки до
розділу I
РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РІЗНОУКЛАДНОСТІ В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ КОМПЛЕКСІ
2.1. Соціально-географічні особливості становлення різноукладності в умовах аграрної реформи .
2.2. Особливості становлення та розвитку приватних аграрних селянських господарств
2.3. Приватно-фермерський і корпораційний сільські уклади
Висновки до
розділу ІІ
РОЗДІЛ III. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ
3.1. Природно-географічні чинники та їх роль в агрокомплексоутворенні
3.2. Соціально-економічні складові формування агропродовольчого комплексу
3.3. Еколого-географічні аспекти природокористування
в агропродовольчому комплексі
3.4. Географія земельних ресурсів та особливості розподілу і використання земельного фонду
Висновки до
розділу ІІІ
РОЗДІЛ IV. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО - ОСНОВА
РОЗБУДОВИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ
4.1. Географічні аспекти сільськогосподарського виробництва як первинної ланки агропродовольчого комплексу
4.2. Приватні господарства населення в перехідній та ринковій моделі аграрної економіки
4.3. Сучасний стан аграрного виробництва в сільськогосподарських підприємствах
Висновки до
розділу ІV
РОЗДІЛ V. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ
5.1. Тенденції розвитку харчової промисловості в умовах аграрної
реформи
5.2. Особливості становлення та формування сучасної галузевої
структури харчової промисловості
5.3. Територіальна організація і структура харчової промисловості та особливості їх розвитку
Висновки до
розділу V
РОЗДІЛ VI. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО
РИНКУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ
6.1. Просторово-часові відмінності формування місткості ринку продовольства в Західноукраїнському регіоні
6.2. Територіальні особливості формування потенціалу
споживчого попиту
Висновки до
розділу VІ
РОЗДІЛ VII. ПЕРСПЕКТИВИ Й ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ
7.1. Особливості інтегрального аграрного рейтингу територій регіону
7.2.Сучасна сільськогосподарська спеціалізація різноукладних типів господарств та їх економічна ефективність
7.3. Проблеми та перспективи розвитку агропродовольчого комплексу у зв'язку із вступом України до СОТ
Висновки до
розділу VII
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК