Вы здесь

Біохімічні та мембранні механізми ушкодження міокарду за експериментальної серцевої недостатності та її корекції фізіологічно активними сполуками метаболічної дії.

Автор: 
Ніженковська Ірина Володимирівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000652
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ
БІОХІМІЧНІ ТА КЛІТИННІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА БІОХІМІЧНА
ФАРМАКОЛОГІЯ КАРДІОТОНІЧНИХ ЗАСОБІВ (огляд літератури)
1.1. Біохімічні та клітинні механізми розвитку серцевої недостатності
1.2. Фармакологічні принципи корекції серцевої недостатності .……….
РОЗДІЛ
ОБ`ЄКТИ, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Об`єкти та моделі дослідження
2.2. Досліджувані фізіологічно активні сполуки та лікарські засоби .
2.3. Біохімічні методи дослідження метаболітів та ферментів
.
2.4. Біофізичні та квантово-хімічні методи дослідження
.
2.5. Фізіологічні та фармакологічні методи дослідження
.
2.6. Морфологічні та електрономікроскопічні методи дослідження .
РОЗДІЛ
БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УШКОДЖЕННЯ МЕМБРАННИХ СТРУКТУР МІОКАРДУ ЩУРІВ ЗА УМОВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
3.1. Показники біоенергетичних процесів в міокарді за дії рубоміцину
3.2. Індикаторні ферменти плазми крові за ушкодження рубоміцином
3.3. Ультраструктурні зміни в кардіоміоцитах щурів за ушкодження рубоміцином
РОЗДІЛ
ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В МІОКАРДІ ЩУРІВ ЗА
УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
4.1. Реакції ліпопереокислення та стан глутатіонової антиоксидантної системи за
дії рубоміцину .…………………………………………
4.2. Жирнокислотні спектри тканинних фосфоліпідів та ліпіди крові за дії
рубоміцину
РОЗДІЛ
БІОХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ КАРДІОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОСЛІДЖУВАНИХ ФАС
МЕТАБОЛІТНОЇ ДІЇ
5.1. Вивчення впливу кардіотропних препаратів метаболітної дії на
біоенергетичні процеси в міокарді щурів ………………………………….
5. Вивчення впливу кардіотропних препаратів метаболітної дії на процеси
ліпопероксидації та антиоксидантну систему міокарду …………
5.3. Антиоксидантні та антирадикальні властивості метаболітних кардіо-тоніків
in vitro
….
5.3.1. Антиоксидантні та антирадикальні активності суфану in vitro порівняно з
триптофаном та цистеїном
5.3.2. Антирадикальні активності in vitro карбіцилу та добутаміну порівняно з
антагоністами кальцію
5.4. Вплив кардіотропних препаратів метаболітної дії на функції міокарду та
системну гемодинаміку
РОЗДІЛ
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КАРДІОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТАБОЛІТНОЇ ДІЇ НА БІОХІМІЧНІ ТА
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В МІОКАРДІ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СЕРЦЕВОЇ
НЕДОСТАТНОСТІ
6.1. Вплив кардіотропних препаратів метаболітної дії на біоенергетичні процеси
в міокарді щурів за експериментальної серцевої недостатності …
6.2. Вплив кардіотропних препаратів метаболітної дії на процеси
ліпопереокислення та активність антиоксидантної системи в міокарді щурів за
експериментальної серцевої недостатності ……………………
6.3. Вплив кардіотропних препаратів метаболітної дії на ультраструктуру
кардіоміоцитів за експериментальної серцевої недостатності
.
6.4. Вплив кардіотропних препаратів метаболітної дії на функціональну
активність міокарду та системну гемодинаміку за експериментальної серцевої
недостатності ………………………………………………………
РОЗДІЛ
МЕМБРАНОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЯ З БІОЛІГАНДАМИ КАРДІОТОНИКІВ
МЕТАБОЛІТНОЇ ДІЇ
7.1. Вплив кардіотонічних сполук на проникність мембран еритроцитів .
7.2. Поверхнева і мембранотропна активність суфану на модельних та біологічних
мембранах ……………………………………………………….
7.2.1. Поверхнева активність суфану в системах із штучних фосфоліпідних мембран
7.2.2. Мембранотропні властивості суфану по відношенню до сарколеми
кардіоміоцитів
7.2.3. Вплив суфану на експресію рецепторів плазматичних мембран лімфоцитів
7.3. Біофізичні механізми взаємодії кардіотропних ФАС з мембранними структурами
7.3.1. Мембранотропні властивості ФАС в системі ліпосом з фосфатиди-холіну
7.3.2. Мембранотропні властивості ФАС в системі ліпосом з кардіоліпіну.
РОЗДІЛ
КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ МЕТАБОЛІТНИХ КАРДІОТОНИКІВ З КОМПОНЕНТАМИ БІОМЕМБРАН ТА
ІНШИМИ БІОЛІГАНДАМИ
8.1. Дослідження комплексоутворення кардіотонічних ФАС з амінокис-лотами та
іншими метаболітами методом УФ-спектроскопії
8.1.1. Дослідження комплексоутворення суфану з амінокислотами та іншими
метаболітами методом УФ-спектроскопії
.
8.1.2.Порівняльне вивчення комплексоутворення метаболітних кардіотоників з
амінокислотами методом УФ-спектроскопії
8.2. Квантово-хімічні розрахунки взаємодії молекули суфану та інших
метаболітних кардіотоників з амінокислотами
.
8.2.1.Квантово-хімічні розрахунки молекули суфану та його взаємодії з
амінокислотами
8.2.2. Порівняльна характеристика енергетичних параметрів взаємодії карбіцилу,
суфану та диолу з амінокислотами
.
8.3. Квантово-хімічні розрахунки взаємодії ФАС кардіотонічної дії з
фосфатидилхоліном
ДОДАТОК 1. Таблиці 5.4.1. – 5.4
ДОДАТОК 2. Таблиці 6.4.1. – 6.4.
.
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ .
ВИСНОВКИ
СПИСОК