Вы здесь

Теоретичні і практичні аспекти біотехнології виробництва мінерально - вітамінних препаратів та вивчення їх впливу на гомеостаз і продуктивність молодняку сільськогосподарських тварин.

Автор: 
Мельниченко Олександр Миколайович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000669
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1.Вітаміни, їх значення для новонародженого молодняку сільсько- господарських тварин та процесів гемопоезу.
1.2.Особливості терапії мікроелементозів молодняку сільськогосподарських тварин комплексними мінерально-вітамінними препаратами.
1.3.Наукові основи та біотехнологічні аспекти створення комплексних препаратів елементів- біотиків з вітамінами
1.3.1.Новітні біотехнологічні мембранні нанотехнології .
1.3.2.Мембранні методи в процесах концентрування та очищення пероральних мінерально-вітамінних препаратів
1.3.3. Методи запобігання забрудненню мембран.
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1.Розробка біотехнологічних методів одержання мінерально-вітамінних препаратів
2.2.Методи визначення досліджуваних показників.
РОЗДІЛ ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ
3.1.Біотехнологія розробки мінерально- вітамінних антианемічних комплексних препаратів
3.1.1.Одержання та ідентифікація металокомплексів гістидину.
3.1.2. Перевірка антиоксидантних властивостей створеного гістидинового комплексу.
3.1.3.Використання арсеналу мембранних нанотехнологій (фільтрація, ультрафільтрація, нанофільтрація) для одержання мінерально-вітамінних препаратів.
3.1.4.Застосування новітніх мембранних нанотехнологій у біотехнології отримання пероральних антианемічних препаратів
3.1.5. Розробка технології нанофільтрації колоїдних розчинів на керамічних мембранах для концентрування низькомолекулярних сполук у складі препаратів.
3.1.6. Біотехнологія одержання вітчизняних комплексних
мінерально-вітамінних біологічно активних антианемічних препаратів
3.2.Дослідження токсико- та фармакодинаміки комплексних мінерально- вітамінних препаратів на лабораторних тваринах.
3.2.1.Визначення гострої токсичності мінерально-вітамінних препаратів.
3.2.2. Вивчення хронічної токсичності препарату Вітамет. .
3.2.3.Визначення хронічної токсичності препарату Полімет-В.
3.3.Гістологічний контроль та морфофункціональна характеристика органів лімфогемоцитопоезу у поросят постнатального періоду онтогенезу за корекції їх функціонування комплексними антианемічними мінерально-вітамінними препаратами. .
3.3.1.Дослідження особливостей розвитку тканинних компонентів лімфатичних вузлів у ранньому постнатальному онтогенезі поросят при експериментальному вивченні імунотоксикологічних характеристик мінерально-вітамінних препаратів.
3.3.2.Результати гістоморфологічного контролю тимуса у поросят постнатального періоду онтогенезу при дослідженні біобезпеки та ефективності застосування мінерально-вітамінного препарату
3.4. Вітамет - комплексний високоефективний біологічно активний коректор мінерально-вітамінного обміну новонародженого молодняку сільськогосподарських тварин.
3.4.1.Дослідження та апробації мінерально-вітамінного препарату Вітамет
3.4.2.Дослідження стабільності мінерально-вітамінного препарату Вітамет при тривалому зберіганні
3.4.2.1.Експрес-оцінка стабільності комплексного препарату Вітамет
3.4.3.Дослідження впливу токсикантів та створених металокомплексів гістидину на проникність мембран еритроцитів
3.4.4.Гематологічні, біохімічні показники та показники продуктивності й якості продукції при використанні препарату Вітамет .
3.4.4.1.Гематологічні показники телят за використання антианемічних препаратів
3.4.4.2.Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові телят за використання мінерально-вітамінного антианемічного препарату Вітамет
3.4.4.3.Дослідження жирнокислотного складу мембран еритроцитів крові телят при пероральному застосуванні антианемічних мінерально-вітамінних препаратів.
3.4.4.4.Фосфоліпідний склад мембран еритроцитів та плазми крові телят за використання антианемічних препаратів
3.4.4.5.Стан мембран еритроцитів за використання мінерально-вітамінного препарату Вітамет новонародженому молодняку телят.
3.4.5.Результати порівняльної характеристики використання антианемічних препаратів поросятам-сисунам.
3.4.6.Фармакотерапевтичні властивості сконструйованого мінерально-вітамінного препарату Вітамет
3.5. Апробації антианемічного препарату Полімет-В .
3.5.1.Вивчення ефективності застосування препарату Полімет-В
у новонароджених телят.
3.5.2.Фосфоліпідний склад мембран еритроцитів та плазми крові телят за використання комплексного препарату Полімет-В .
3.5.3.Дослідження вмісту вітаміну В у крові та метилмалонату у сечі телят
3.5.4. Дослідження середньодобових приростів живої маси телят при застосуванні антианемічних препаратів
3.5.5.Вивчення ефективності препарату Полімет-В для поросят-сисунів
3.5.5.1.Гематологічні, біохімічні показники та показники продуктивності й якості продукції при використанні препарату Полімет-В.
3.5.5.2.Вплив препарату Полімет-В на осмотичну резистентність еритроцитів крові поросят
3.5.5.3.Результати досліджень впливу препарату Полімет-В на біохімічні показники крові поросят.
3.5.5.4.Дослідження вмісту мікроелементів у крові поросят
3.5.5.5.Вплив препарату Полімет-В на ріст поросят і якість отриманої продукції
3.5.6.Гістологічний контроль та морфофункціональна характеристика селезінки у поросят постнатального періоду онтогенезу за корекції гемопоезу антианемічним мінерально-вітамінним препаратом Полімет В
3.5.7.Виробниче випробування та апробація антианемічних препаратів Полімет-В та Вітамет
УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ .
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК