Вы здесь

Патогенетичне обґрунтування і ефективність загальновизнаних неімунних методів лікування хронічного гломерулонефриту у хворих з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів

Автор: 
Мухін Ігор Віталійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000703
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП
Розділ 1. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ І СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ РЕНОПУЛЬМОНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ (огляд літератури) 1.1. Розповсюдженість і фактори ризику хронічного гломерулонефриту і хронічного обструктивного захворювання легенів1.2. Мультисистемність патогенетичних зв'язків при хронічному гломерулонефриті і хронічному обструктивному захворюванні легенів.1.3. Патогенетичні органопротективні підходи до лікування хронічного гломерулонефриту і хронічного обструктивного захворювання легенів.
Розділ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Характеристика обстежених хворих 2.2. Методика індукції і застосування різних терапевтичних режимів при експериментальному гломерулонефриті з запальним процесом в дихальних шляхах2.3. Методи дослідження експериментальних тварин і хворих на сукупну ренопульмональну патологію.
Розділ 3. МОРФОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ І ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ
Розділ 4. ВПЛИВ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ НА ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЛАНКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ХВОРИХ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ
Розділ 5. РОЛЬ БЛОКАДИ РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВОЇ
СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ 5.1. Вплив різних представників інгібіторів
ангіотензинперетворюючого ферменту на -ти річну
виживаність гіпертензивних хворих на хронічний
гломерулонефрит з супутнім хронічним обструктивним
захворюванням легенів 5.2. Обґрунтування і ефективність використання
інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на
ранніх (догіпертензивних) стадіях у хворих на хронічний
гломерулонефрит з супутнім хронічним обструктивним
захворюванням легенів. 5.3. Довгострокова порівняльна гіпотензивна і
ренопротекторна ефективність подвійної блокади ренін-
ангіотензинової системи при поєднаному застосуванні
інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту з
блокаторами рецепторів ангіотензину-2.
Розділ 6. ВПЛИВ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ НА МАРКЕРИ
ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОГО
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СТАН БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ПРИ
СУКУПНІЙ РЕНОПУЛЬМОНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ.
Розділ 7. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ВПЛИВ
КОМБІНОВАНОЇ АНТИАГРЕГАНТНО-
АНТИТРОМБОЦИТАРНОЇ ТЕРАПІЇ НА МАРКЕРИ І
ТЕМПИ ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОГО
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ
ЛЕГЕНІВ
Розділ 8. РОЛЬ СИМПАТИЧНОЇ ГІПЕРАКТИВНОСТІ В
ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОГО
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ
Розділ 9. ПОРІВНЯЛЬНА РЕНОПРОТЕКТОРНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ СУБКЛАСІВ БЛОКАТОРІВ
КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ І ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ
ЗАСОБІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ 9.1. Порівняльна ренопротекторна ефективність
субкласів блокаторів кальцієвих каналів у хворих на
хронічний гломерулонефрит з супутнім хронічним
обструктивним захворюванням легенів 9.2. Порівняльна ренопротекторна ефективність
гіполіпідемічних засобів у хворих на хронічний
гломерулонефрит з супутнім хронічним обструктивним
захворюванням легенів.
Розділ . АНТИОКСИДАНТНИЙ ЕФЕКТ СИНГЛЕТНО-
КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ
ЛЕГЕНІВ.
Розділ . ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ
ГІПОКСИТЕРАПІЇ НА РЕНАЛЬНИЙ І
ПУЛЬМОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТИ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ З СУПУТНІМ
ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ
ЛЕГЕНІВ
Розділ . ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В
ЛІКУВАННІ СУКУПНОЇ РЕНОПУЛЬМОНАЛЬНОЇ
ПАТОЛОГІЇ .1. Вплив ліпосомальної терапії на
ренальний компонент у хворих на хронічний
гломерулонефрит з супутнім хронічним обструктивним
захворюванням легенів. .2. Вплив ліпосомальної терапії на
пульмональний компонент у хворих на хронічний
гломерулонефрит з супутнім хронічним обструктивним
захворюванням легенівАНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИСНОВКИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СПИСОК