Вы здесь

Діабетична стопа: патогенетичні механізми розвитку та нові підходи до лікування

Автор: 
Заремба Віталій Степанович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000741
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ЗМІСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 1.СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ - ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)1.1.Соціальні, епідеміологічні, етіологічні та патогенетичні аспекти синдрому діабетичної стопи . . . . 1.2. Діагностика, клініка та класифікація синдрому
діабетичної стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Характеристика метаболічних процесів в організмі хворих зі синдромом діабетичної стопи . . . . . . . . . . . . . . .1.4. Стрес і його біологічне значення. Характер загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у хворих на синдром діабетичної стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5. Принципи комплексного хірургічного лікування хворих на синдром діабетичної стопи . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 2.МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ2.1. Загальна характеристика хворих . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Лабораторні та інструментальні методи обстеження2.3. Характеристика та обгрунтування запропонованих методів лікування хворих зі синдромом діабетичної стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Запропоновані операційні втручання . . . . . . . . . . . . .2.3.2. Загальне та місцеве лікування гнійних ран . . . . . . . .
РОЗДІЛ 3.РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
3.1. Екскреція глюкокортикоїдів та андрогенів зі сечею. . 3.2. Ліпідний спектр крові, перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний захист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Показники імунної реактивності організму . . . . . . . . .3.4. Показники системи гемостазу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Типи адаптаційних реакцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Функції ендотелію за результатами вивчення рівня ендотеліну-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Прозапальні цитокіни та ендотеліальна функція по-казниками ендотелійзалежної вазодилятації плечової ар-терії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 4.РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕ-ЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦД ІЗ ГНІЙНО- НЕКРОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ СТОПИ. . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 5.РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЗІ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧ-НОЇ СТОПИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАПРОПОНОВА-НИХ МЕТОДІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 6.РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦД, УСКЛАДНЕНИЙ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ . . . . . .
РОЗДІЛ 7. РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІ-КУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІПО-ГІПЕРМАГНІТ-НОГО ПОЛЯ . . .
РОЗДІЛ 8.РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІ-КУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІ-ПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Результати комплексного хірургічного лікування з використанням інтервального гіпоксичного тренування. . 8.2. Динаміка показників вуглеводного, ліпідного обмінів та аеробного метаболізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Вплив інтервального гіпоксичного тренування на типи адаптаційних реакцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Динаміка показників прозапальних цитокінів та ендотеліальної функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 9.РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЗОНОТЕРАПІЇ . . . . . . . 9.1. Вплив озонотерапії на характер гнійно-некротичних уражень стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Динаміка клінічних і метаболічних показників . . . . . . 9.3. Вплив озонотерапії на ендотеліальну функцію . . . . . .9.4. Вплив озонотерапії на типи загальних адаптаційних реакцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СПИСОК