Вы здесь

Леткі компоненти мінералів як індикатори умов мінералоутворення

Автор: 
Кульчецька Ганна Олександрівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000766
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП.
РОЗДІЛ 1. Леткі сполуки в земній корі та методи дослідження летких компонентів мінералів (літературний огляд)1.1. Поширення летких елементів у земній корі.1.2. Сучасні методи дослідження летких компонентів мінералів
РОЗДІЛ 2. Залучені методи дослідження летких компонентів мінералів.2.1. Піролітична газова хроматографія - базовий метод дослідження валового складу летких компонентів мінералів.2.2. Зіставлення результатів термічної (піроліз) і механічної екстракції летких компонентів з мінералів.
РОЗДІЛ 3. Леткі компоненти мінералів за даними піролітичної газової хроматографії.3.1. Типи води в опалах.3.2. Сполуки карбону в опалі3.3. Сполуки карбону в глауконіті3.4. Леткі елементи у кварці.3.5. Леткі сполуки у нефеліні й содаліті 3.6. Леткі компоненти мінералів глин3.7. Продукти піролізу природної органічної речовини .3.7.1. Керит і антраксоліт3.7.2. Кам'яне вугілля
РОЗДІЛ 4. Джерела летких сполук у продуктах піролізу мінералів і зв'язок між ними 4.1. Класифікація джерел.4.1.1. Адсорбовані молекулярні гази у мінералах4.1.2. Леткі компоненти у флюїдних включеннях.4.1.3. Леткі елементи у складі хімічних груп і комплексів4.1.4. Джерела метану в мінералах4.2. Зв'язок між джерелами летких компонентів у мінералах
РОЗДІЛ 5. Діагенетичні включення у мінералах як наслідок сегрегації хімічно зв'язаних летких компонентів.5.1. Перетворення нанодефектів у тримірні дефекти.5.2. Новий генетичний тип - діагенетичні включення .5.3. Діагенетичні включення у мінералоїдах5.4. Діагенетичні включення у магматичних мінералах .5.4.1. Ексолюційні й діагенетичні включення у мінералах Чернігівського карбонатитового комплексу5.4.2. Сингенетичні й діагенетичні включення в анортоклаз-мікропертиті з сієнітів Азовського штоку.5.4.3. Генетичні типи включень у флюориті з сієнітів Азовського штоку.5.5. Діагенетичні й епігенетичні включення у жильному кварці
РОЗДІЛ 6. Леткі компоненти мінералів і диференціація аморфного кремнезему.
РОЗДІЛ 7. Закономірності вмісту та розміщення летких компонентів у мінералах і мінеральних парагенезисах.7.1. Типоморфізм летких компонентів мінералів7.2. Закономірності вмісту летких компонентів у мінеральних комплексах. 7.2.1. Характеристика кривих виділення НО і Н2. 7.2.2. Коефіцієнт кислотності ОН-груп7.2.3. Характеристика кривих виділення СО і СО.7.2.4. Утворення СН і важчих вуглеводнів.7.2.5. Співвідношення СО/НО. Термобаричний коефіцієнт 7.2.6. Відкриті і закриті для СО системи.7.2.7. Поширені типи газопіролітичних спектрів мінеральних асоціацій.
РОЗДІЛ 8. Використання піролітичної газової хроматографії для пошуку й оцінки геологічної сировини.8.1. Оцінка якості сировини для вирощування п'єзокварцу8.2. Критерії рудоносності пегматитів за продуктами їх піролізу ВИСНОВКИ.СПИСОК